Välkommen

affi

Välkommen till min sida

Här kommer du få läsa om politik i olika former men även lite om mitt privatliv.

Jag vill understryka att de åsikter,tankar och fundering jag delar med mig av är mina personliga.

Partille ska fortsätta vara en bra kommun att växa upp i. En väl fungerande skola, vård och omsorg är grunden för vår välfärd. Ett rikt kultur och idrottsliv är viktigt för våra invånare och framförallt för våra unga då det är en viktig del i att få en bra start i livet. Jag vill utöka tiden för rörelse i skolan då jag är övertygad om att våra barn skulle må bättre av detta. Idag när datorer tar allt mer utrymme så blir kontentan att vi rör oss för lite och skolan har en stor möjlighet att vända den trenden! Något jag jobbar för. Att lyssna är viktigt och att göra rätt framför att ha rätt. Valfrihet och egenansvar skapar ett bra samhälle.

I regionen är det sjukvården som ligger mig varmast om hjärtat. Lika vård på lika villkor och ett förnuftigt användande av regionens resurser är viktigt! Valfrihet, möjligheten att påverka och respektfullt bemötande likaså. Vi måste kunna säkerställa att det finns tillgång till vård i regionens alla delar och här spelar primärvården en stor och viktig roll. Min övertygelse är att vi hade tjänat på att styra över mer resurser till primärvården och gett den större möjlighet att verkligen vara Första linjens vård. Den psykiska ohälsan hos barn och unga måste tas på allvar och man behöver utreda vilken funktion elevhälsan ska spela i kampen mot ohälsan. Infrastruktur och kollektivtrafiken ska fungera i hela regionen! Naturligtvis ska man inte köra tomma bussar där ingen åker MEN man måste också fundera på vilka konsekvenser det kan få för framtida byggnation om det saknas kollektivtrafik.

DU är hjärtligt välkommen hit och vill du veta mer så tveka inte att kontakt mig!

 

nyam_text_586x286

Lämna ett svar