Inlägg Budgetdebatt RF hälsa- och sjukvård

Nedan finner ni ungefär vad jag sa i årets budgetdebatt i RF.

Sista budgetfullmäktige den här mandatperioden och det har gått hiskeligt fort. En del har vi hunnit förbättra, men fortfarande en del att göra. Alla som någonsin haft ett utföraruppdrag inom en sjukvårdsstyrelse har nog insett hur komplext det är att styra sjukvården, och vilken tid det tar att förändra. Jag är glad över att vi under mandatperioden har hållit i de satsningar vi gjort ett exempel är akutvårdskedjan, där resultaten inte blivit så bra som vi önskat men där jag tror att vi i och med vår satsning på akutläkare lagt en god grund för framtiden. Inom NU-sjukvården har vi även kunnat finansiera 4 singel Responder vilket är en extra trygghet när man verkar i glesbygd.

Viktigt att man har en tillåtande attityd och vågar pröva nya saker. Inom NU –sjukvården finns flera goda exempel : projektet 80/10 , det goda arbete man gjort på KAVA där man gått från att personal flydde till att nu oroa sig för att behöva säga nej till de som söker sig dit då man är fullbemannade, vi vågade satsa på att utbilda sjukvårdsbiträden för att avlasta undersköterskorna, vi håller på med ett stort uppgiftsväxling program. Vi har vänt stora underskott till mindre skott, och vi har senaste tiden ökat på produktionen och tillgängligheten. Vi är inte nöjda men ser att mycket går åt rätt håll!
Ni Socialdemokrater brukar kritisera oss för att sjukhusen inte får tillräckliga uppräkningar, men jämför man förra mandatperioden med denna så ser man att ni gav NU-sjukvården i snitt 2,7% medans vi gett 4,5%, nästan 2% i skillnad.
Vi måste fortsätta ha stort fokus på kvalitet För fem år sedan fick patienter med prostatacancer i Fyrbodal vänta i snitt cirka fem månader från den första misstanken till operation – nu är väntetiden nere på cirka två månader. Med det resultatet är NU-sjukvården bäst i Sverige, enligt Nationella prostatacancerregistrets senaste rapport.
I den Grönblå budget som nu läggs fram är jag stolt över vår satsning på höjningen av OB- tillägg. Alla som jobbat natt vet hur det påverkar kroppen, och hur hela ens familj får gå skift, och hur ens sociala liv får stå tillbaka. En höjning av OB är fullt rimligt och nödvändigt för att vi ska kunna rekrytera personal till dessa arbetspass.

Därefter yrkade jag naturligtvis bifall till det Grönblåa budgetförslaget.