Förbundsstämma MVG 2018

Idag har vi haft förbundsstämma för Moderaterna i västra Götaland MVG.
20 motioner och 2 propositioner behandlades. Den ena proppen var det Regionpolitiska handlingsprogram som regionfullmäktigegruppen arbetat med, och som varit ute på remiss i alla 49 kommuner. Detta är det handlingsprogram vi i MVG går till val på.
Motionerna berörde bla kompetensförsörjning inom försvarsmakten, ökat anslag till försvaret,stärk äganderätten,framtidsråd,fotboja, surrogatmödraskap och inte minst förbud mot “burka och niqab” på offentliga platser. Överlag var inte församlingen jätte debattsugna vilket kan handla om att vi just nu har stort fokus på stundande val och då de förslag som bifölls fotas ska vidare till nästa partistämma vilket blir en bra stund efter valet. Dock var det stor debattlust när det kom till förbudet mot burka och niqab på offentliga platser. Motionen gick till votering,omröstning där avslag (vilket även var förbundsstyrelsens förslag) vann med 118 mot 73 röster för bifall av motionen. Jag tillhör en av de 73 som röstade för. Jag är helt övertygad om att ingen kvinna frivilligt vill gå runt i burka eller niqab,de som möjligt påstår sig vilja göra det tror jag lever under sådana förhållande, oftas religiösa, att valet enligt mig inte är av fri vilja. Och om det nu vore så fantastiskt att gå i dessa plagg, varför gör inte alla det, och varför gör inte män det? Att tvinga sin fru/mamma/flickvän/syster till att skyla sig på detta sätt är inget annat än förtryck, och det hör inte hemma i detta land där vi kämpat för jämlikhet mellan könen under lång tid! Att accepteras sånt här är att ta flera steg tillbaka! Sverige sticker ut på World Value Surveys kulturkarta, som ett land där invånarna bryr sig mest om individens frihet och vi har hög tilltro till sekularitet. Enligt min mening är det märkligt att vi inte tagit tydlig ställning emot burka och niqab, och jag vill mena att klarar vi inte av att ta tydlig ställning i sånt här, hur sjutton ska vi klara av att vända den historiskt dåliga integrationen….Vi lär knappast göra det genom att jamsa med.