#Vadfanfårjag och folkteatern i Göteborg

Svenskt Näringslivs ordförande Leif Östling har hamnat i blåsväder då det visar sig att han skatteplanerat via något ”Skatteparadis”, någon som enligt vad jag fått till mig inte ska vara olagligt Men som uppfattas som drag av dålig moral, något som naturligtvis får stå för Östling.
Dock är det intressant att höra hans uttalande om att han betalat skatt för 1000 personer (20-30 miljoner kr) , och ifrågasätter Vad fan får jag för det?? DET är en mycket relevant fråga, dvs var går gränsen för när människor känner att den skatt man betalar in INTE motsvarar det man får tillbaka? Och hur mycket utöver vad man själv får tillbaka, är man villig att bidra med? Oerhört intressanta diskussioner att ha inom politiken, men även över en god middag tillsammans med familj och vänner.
Vi Moderater har i tidigare valrörelse sagt att vi vill lägga ned folkteatern. Då menar vi de resurser som VGR bidrar med, då man är största finansiär.
”Teatern är en ekonomisk förening med medlemmar från ca 300 olika organisationer och föreningar – t.ex. fackförbund, hyresgästföreningar och bildningsförbund. Teatern har även enskilda medlemmar. På Folkteatern arbetar ett femtiotal personer, med stora variationer över säsongen beroende på repertoar. (Källa wikipedia)”
Kulturnämnden har bestämt att man inte ska räkna upp de ca 50 mnkr som teatern får idag, och hade det varit upp till mig hade VGR dragit sig ur som finansiär. Då ska man vara medveten om att varje biljett på folkteatern subventioneras med 2500 kronor, jag ni läste rätt 2500 kronor!!! Helt galet……#Vadfanfårjag Borde finnas andra medlemmar ex fackföreningar som kan bidra till teaterns överlevnad…..