Det självklara…

Varför verkar så mycket som är “självklart” vara så svårt. Och om saker är självklara för mig så verkar de ändå inte vara det för andra.. Att politiska beslut, medias vinklar får konsekvenser verkar vara något av en överraskning för vissa. Ta ex REVA Rättssäkert och effektivt verkställighetsarbete som var ett samarbetsprojekt mellan svensk polis, Kriminalvården och svenska Migrationsverket med syfte att öka effektiviteten och rättssäkerheten i verkställighetsarbetet, mao avvisandet av personer som varaktigt vistas i Sverige utan tillstånd (de som vissa vill kalla “papperslösa” vilket på något sett ger uttryck för att ge en annan status än vad som egentligen menas). Varför avbröts detta, när det egentligen handlade om att upprätthålla lag och ordning- dvs har du fått avslag på din ansökan om uppehållstillstånd och du tom fått beslut om avvisning Ja då ska du inte längre uppehålla dig, gömd i Sverige. Något en del politiker, mediapersoner och kända hade väldigt svårt att acceptera… Samma personer som idag uttalar sig om det tragiska, hemska som terrordådet som hände i Stockholm i fredags och som skriker efter åtgärder tycker att det är ok att personer stannar kvar, gömda och i ett skuggsamhälle i Sverige. Samma personer tycker tom att det är rimligt att personer som inte ska vara här, oaktat sådana som ej fått uppehållstillstånd, tiggande EU-migranteer, ska få socialbidrag (försörjningsstöd) och att deras barn ska få gå i våra skolor. Det är ungefär som att säga att vi i Sverige ska ta ekonomiskt ansvar för resten av världen, ja jag överdriver Men ni förstår grundtanken. Är detta den Svenska Lagomheten,att inte vilja sticka ut och att man tror att man är elak,rasistisk för att man inte följer lagarna (och framförallt det sunda förnuftet) fullt ut? Samma parallell kan dras till vem som är ansvarig för de ensamkommande barnen när de fyller 18 år, här finns det partier som vill att “man ska se mellan fingrarna”, ha en mjukare tolkning mm när det gäller den lagen. Finns mycket att fundera på när det gäller beslut, konsekvenser och “avsteg” och det är något man tagit på sig som förtroendevald, det är inte alltid roligt När man vill ge allt till alla Men någonstans ska man i slutändan få ihop “säcken” och det är vårt ansvar, oaktat hur jobbigt det än må vara. Klarar vi inte det,bör vi nog syssla med något annat…