Reinfeldt, förändring.

Många är dom som nu vill svartmåla den förändring av politik som Moderaterna gjort.En del vill hävda att vi tom behandlar arvet efter vår förre partiledare Fredrik Reinfeldt illa, dock måste man sätta handlingar och ställningstagande i de olika sammanhang och tid man befinner sig i. Fredrik Reinfeldt insats som partiledare och framförallt Statsminister är något jag är både tacksam för och står upp för med glädje och ära. Sen finns det saker som även jag tycker borde ha gjorts annorlunda. Jag har Alltid tyckt att migration,invandring vilka ord man nu man vill använda borde varit bättre reglerad, samma sak gäller tillgången till våra välfärdssystem. Detta oaktat om det kommer 100 personer eller 100 000 till vårt land, detta hänger ihop med att det finns något som är rätt och riktigt, i min bok. Jag är väl medveten om att ett stort land lätt kan hantera att ta hand om ett få tal personer utan att det får effekter på den gemensamma välfärden, det jag saknat är en grundtanke om vad som är rätt och riktigt både gentemot de som kommer hit Men även gentemot de som bor här och som solidariskt får vara med och betala,på många olika sätt.Tillbaka till Reinfeldt, det han gjorde för Sverige var att han förändrade Sverige i grunden: Arbetslinjen fick ett tydligt utrymme och makt flyttades tillbaka till individen i form av sänkta skatter. Han gjorde det möjligt för konservativa Moderater att ta till sig liberala inställningar och värderingar Men i förlängningen och i den rådande tid vi lever i idag så går det inte att ha världens mest generösa flyktingpolitik om man samtidigt har en socialistisk bostadspolitik o allt för omfattande bidragssystem. Detta är en kombination som är ohållbar och något Moderaternas partiledning äntligen tagit till sig! Dock finns det fortfarande Allianspartier som enträget håller fast i en bild av att detta går att kombinera Men dom och Sverige lär bli varse när konsekvenserna av det samhälle vi nu skapar kommer bli alltmer påtagligt.