Sjukvården viktigaste frågan

Enligt Novus undersökning som kom idag så är sjukvård just nu den viktigaste frågan för våra invånare, något som kan hänga ihop med den rapportering som varit i media sista tiden. Många larmrapporter om bristen på sjuksköterskor, vårdplatser mm har nog bidragit till oron. Likaså tror jag att detta är en effekt av rädslan för vilken påverkan flyktingkrisen nu börjar få på våra offentliga verksamheter. Man får säga vad man vill Men jag tror att de flesta är fullt medvetna om att är vi fler som ska dela på den säck av offentliga medel som finns så kommer det att få konsekvenser, jag är rädd att det här bara är början…OM man inte tar krafttag i nya reformer för att få fler i arbete, minskar ned bidragen och ökar incitamenten för att komma i arbete är jag rädd att även vi i Sverige kommer att gå ett Trumphlikanden öde tillmötes! Det är dags att vi i politiken står upp för våra ideologier och det vi faktiskt tror på och anser vara rätt och riktigt, och slutar att springa i samma riktning!