Många utmaningar i vården

Media uppmärksammar just nu vården och framförallt SU i många artklar i GP. Framförallt berörs akuten och bristen på sjuksköterskor. Samtidigt sägs att vi aldrig haft så många läkare och sjuksköterskor som vi har i Sverige idag. Ett sätt att råda bot på sjukskötskebristen är att titta på vilken mix av personal man har på respektive avdelning. Har vi exempelvis blivit för sjuksköterskefokuserade? Visst har mycket inom hälsa och sjukvården förändrats när det kommer till kirurgi och ny teknik men ta exempelvis den tid som patienterna ligger på vårdavdelning o dyl, har vården i den bemärkelsen ändrats så markant att fler sjuksköterskor behövs? Har vi med andra ord rätt mix av kompetenser på sjukhusens arbetsplatser, och workshiftar man i den utsträckning man borde, och som är möjlig? När det gäller väntetider och inflöde till akuten, har jag landat i att det i nuläget bara finns 2 vägar att gå- antingen införa remisstvång alternativt sätt upp en primärvård framför akuten, där ALLLA utom de med misstänkt stroke/hjärtinfarkt eller som blivit prioriterade i ambulans MÅSTE passera en speciellt i allmänmedicin först Innan man eventuellt får tillträde till akuten! Dessutom måste vi jobba mer med hur vi hjälper äldre personer att få sin vård utanför sjukhuset. Vi håller i VGR på att bygga ut den mobila temaverksamheten som påbörjats denna mandatperiod! Det är helt rätt väg, bra om man även kan tillse att den verksamhet finns lite senare på kvällen, och på helgerna. Dessutom måste kommunerna bli bättre på att ta hem sina färdigbehandlade patienter. Idag har ex NÄL 2-3 avdelningar fulla med patienter som borde få komma hem till sina kommuner direkt. Detta påverkar självklart beläggningsgraden och arbetssituationen för personalen. Förra Alliansregeringen gav Göran Stiernstedt i uppdrag att göra en utredning kring betalningsansvarslagen, något som diskuterades redan i slutet av förra mandatperioden då jag satt i SKL´s beredning för primärvård och äldreomsorg. Varför den dragit ut så på tiden vet jag ej Men nu har det äntligen kommit en proposition i frågan som är på väg fram genom lagrådet. Låt oss hoppas att den snarast kommer tillbaka som en proposition till riksdagen så att vi äntligen kan få ordning inom detta. Det nya förslaget handlar på att kommunerna kommer ha 3 dagar på sig att ta hem sina patienter, därefter börjar betaldagarna ticka. Idag har de 5 vardagar på sig vilket oftast innebär att patienter som är färdigbehandlade får ligga kvar 7 dgr på sjukhus utan kostnad för kommunen, på storhelger typ jul/nyår kan det bli talan om ännu fler dagar då röda dagar inte räknas. Dessutom får man betala 4200 kr per dygn när betaldagarna börjar ticka, men oftast kostar en vårdplats mycket mer än så per dygn.Tyvärr har vi hamnat i ett läge där pengar dvs höga kostnader för kommunerna verkar vara enda vägen, annars hade detta varit löst för länge sedan.Kommunerna har fler vårdplatser än vad sjukhusen har,trots att många kommuner minskat ned antalet platser för korttidsboende,någon som tyckt glömmas bort i debatten.Sen bör sjukhusen titta mer på vad man kan göra för att stötta kommunerna i sitt omhändertagande av sjuka patienter, då man ofta verkar sakna adekvat kompetens för detta och då hellre väljer att skicka in en gammal person till akuten, istället för att ge behandlingen på hemmaplan. Tyvärr har dessa äldre ofta flera diagnoser och tillhör den grupp sköra som aldrig kommer att bli helt friska, och risken är därför stor att dom snarare drabbas av ytterligare någon åkomma när de kommer i kontakt med andra patienter i sjukvården.Den patientsäkerhetsaspekten tycker jag lyfts alldeles för lite i den offentliga debatten.