Snart 10 miljoner invånare, och Moderaterna utmanar

Imorgon är dagen då Sverige kommer bestå av 10 miljoner invånare, känns nästan overkligt. Under min uppväxt lärde jag mig att vi var 8 miljoner människor i Sverige, nu var ju detta ett tag sedan:-) men ändå, det känns som att befolkningsutvecklingen gått fort.2006 sa prognosen att vi skulle bli 10 miljoner invånare först 2029, i verkligheten inföll detta 12 år tidigare. Att vi blir fler är glädjande på många sätt Men ställer också stora krav på vårt samhälle att fortsatt leverera en god välfärd. Enligt en artikel i GP så växte Sverige befolkning med drygt 4% per år mellan 2010 och 2015, under den tiden var snittet för hela EU endast 1 %.
Sverige står inför många samhällsutmaningar,där ex 1 miljon människor lever på bidrag och har svårt att komma i arbete, då kriminella gäng tagit över delar av bostadsområden, där tusentals unga lämnar skolan utan godkända betyg,där köerna inom välfärden ökar och där vi lever allt längre med allt vad det innebär- då krävs det förändring och ordentliga funderingar och ställningstagande för vad som behöver göras.Vilka reformer krävs, vilken lagstiftning behöver ändras, hur gör vi för att få fler att vilja bli poliser.lärare, sjuksköterskor etc etc Mycket behöver göras, då samhället ständigt är i förändring och vår omvärld blir allt mer skakig med alltifrån Brexit till Trump.
Hur ska välfärden räcka till för alla? Vilka prioriteringar behöver göras? Och framförallt hur vill vi att Sverige ska se ut i framtiden? Nu är det dags att vi Moderater visar vilken riktning vi tycker att Sverige ska ta, och hur vi ska säkerställa att välfärden verkligen finns där då våra invånare behöver den. Sverige behöver mer Moderat politik Med mer ordning och reda. Samtidigt behöver vi invånare som individer ta ett större ansvar för det samhälle vi lever i, istället för att lägga över allt på staten eller någon annan. Mycket behöver göras MEN långt ifrån allt kan göras av staten och politiken. Samhället är VI och det är dags att vi alla tar vårt ansvar.