Anna har omprövat Moderaternas migrationspolitik.

Äntligen kom ”erkännandet”, något många Moderater inklusive jag själv väntat på. Att ha ordning och reda i sitt flyktingmottagande och att koppla integration till migration är en nödvändighet Om man verkligen vill ha ett fungerande samhälle. I den bästa av världar hade det inte funnits krig, och människor skulle kunna röra sig fritt över hela vårt klot och flytta dit man ville och ta del av de välfärdssytem respektive land har. I den bästa av världar hade alla länder haft samma system och alla människor haft det lika bra…Men där är vi inte.
Vi är många inom Moderaterna som inte känt igen oss i den invandringspolitik som förts de senaste åren. Redan när jag sökte till Moderaternas traineeprojekt i Göteborg 2005, tog jag upp detta med att man borde ha ett system där man kvalificerade sig in i det svenska välfärdssamhället, där det fanns ett tak för max bidrag och där man inte kunde få föräldradagar retroaktivt mm Då var det inte så stora ”volymer” av människor som kom till Sverige Men för mig handlade det mer om ett förhållningssätt och vad som enligt min mening är rätt och fel, både gentemot de som kommer men även gentemot de medborgare som bor i Sverige och varje går till sina jobb för att gemensamt vara med och finansiera vår välfärd. Det finns något som är rätt och fel även i det hänseendet. Att ha en större press på sig både som individ men även på samhället i stort att ta ansvar för att komma i arbete Borde Sverige varit bättre på för länge sedan. Det är knappast så att vi kan slå oss för bröstet med blicken i backspegeln och säga att vi historiskt lyckats med integrationen.
Jag har förståelse att den flyktingsituation som uppstod 2015 satte ”kniven på strupen” och gjorde att man äntligen tog de steg man borde tagit för länge sedan.
I en omvärld där Sverige hade de mest generösa reglerna för mottagande är det inte märkligt att det blev som det blev. I vår intention att vara generösa och ”goda” blev resultatet att människor sökte sig hit i god tro Men när reglerna nu ändras hamnar människor i kläm och mår dåligt då de får avslag på sina ansökningar. Många människoöden och liv slås nu i spillror till viss del för att vi i Sverige inte tagit dessa nödvändiga beslut tidigare.
Vi måste fortsatt värna nyfikenhet och öppenhet mot vår omvärld och inte bygga murar Men ha ett hållbart mottagande. Vill vi i framtiden fortsatt ha en välutbyggd välfärd där skola, vård och omsorg finansieras solidariskt säger det sig självt att människor måste integreras och komma i jobb för att bidra. Annars blir det en systemkollaps om dagens skattebetalare ska ”försörja” allt fler, Det är enkel matematik och inget att hymla om.

Som politiker har man fått ett förtroende av väljarna, till stor del är detta förtroende kopplat till att vi har “makten”att styra över människors vardag, mycket av den “makten” handlar om att förvalta och vara något av en gatekeeper för att “se till” så att våra gemensamma resurser används på ett bra och effektivt sätt. Hur gärna man vill kan man inte både äta kakan och ha kvar den… Det är lätt att säga att politik är att vilja Men politik är även att ta ansvar och förhålla sig till den värld vi lever i. Skulle alla politiker bara förlita/förhålla sig till visioner och utopier vore vi inget annat än sagoberättare a la Sjöstedt…. Därmed inte sagt att vi inte ska ha en långsiktig Plan för Sverige, men den måste förhålla sig till verkligheten.