Väntan är över NU är Partille Arena invigd.

Redan i mars 2003, innan jag kom in i politiken, fattade kommunfullmäktige beslut om en förstudie av östra centrum där även “Darostomten” ingick. Sen kom det att ta 13 år innan Arenan stod på plats. Inder tiden lades motion om utredning av idrottsanläggning, samverkansavtal, planuppdrag mm Deltaljplan för Partille Östra centrum fattades i september 2013 och den 5 december 2013 togs första spadtaget.

Jag har haft den stora förmånen att följa planeringen av arenan på hyfsat nära håll. Som ledamot i Partillebo var jag bland annat med på en studieresa där vi tittade på flera arenor i Sverige och Danmark. Bäst inspiration fick vi nog från arenan i Kristianstad. Partillebo är det kommunala bostadsbolaget som investerat de 455 mnkr som arenan kostat att bygga, och därmed äger arenan och står för det planerade underhållet. Påtalas bör att kommunala bostadsbolag ägs av sin kommun varför det egentligen är Partille Kommun (dvs dess invånare) som äger arenan, Den dagliga driften, bokning av arrangemang mm står kultur och fritidsförvaltningen för. Hyresgästerna dvs bowlingen, gym, restaurang, sävehof hyr sina delar direkt av Partillebo. För kommunens del blir det en kostnad på 10 mnkr vilket motsvara vad hyran hade varit för 2 nya idrottshallar för skolan, och föreningar.

Som ledamot i KS och Partillebo har vi även under byggnationens gång varit på ett par studiebesök i Arena vilket så här i efterhand varit extra glädjande. Att få se denna byggnad växa fram och sedan bevittna invigningen av den och se Sävehofs damer och herrar spela sina första matcher där är en sådan fantastisk händelse att jag stundtals blev tårögd av intrycken.

Detta är Partillebornas arena, som har kraften att förena människor, kultur och sport på en och samma gång.