Några ord om Brexit

Jag beklagar precis som många andra att Storbritanniens folkomröstning angående EU landade i ett Brexit.

Ord som chock,katastrof,skadligt mm uttalas angående det som 52% av de som röstade valde. Bedrövlig, ja visst, oroande likaså och väldigt ovisst vilka konsekvenser detta får för Sverige, EU och inte minst Storbritannien där röster nu gör gällande att Wales vill ha folkomröstning för att lämna Storbritannien. En del av mig tänker, som så ofta annars, vart är vi på väg…. Har vi,gemeneman, det så bra att vi är villiga att rösta hur som helst? Titta hur människor i många länder väljer att rösta på enfrågespartier eller som här för ett utträde mycket till följd av den ökande invandringen, vilken jag till viss del faktiskt har förståelse för – då det egentligen handlar om en missnöjes röst, en rädsla för att det offentliga systemet man bidragit till inte klarar av att ta kostnaden för allt fler, något som känns igen i Sverige, till att det inte finns några enkla arbeten för ens barn att tillgå i framtiden. För att inte tala om tillgängligheten till vården…

Men är det utifrån hur vår omvärld ser ut och utifrån den brist på förtroende för EU som finns hos många verkligen så konstigt att Brexit sidan i Storbritannien Vann? Gör EU “rätt saker”? Handlar det om fri handel,bevara freden, förenklingar, gemensam klimatpolitik och gemensamt ansvar för den flyktingsituation som världen befinner sig i ? PÅ fler av dessa områden har EU misslyckats, iallafall när det kommer till hur gemene man ser på det, OCH DÅ är det ett misslyckande! Dumheter som att fördraget säger att man måste flytta hela EU till Strasbourg då och då leder inte till annat än ökade kostnader och ökat förakt mot EU. För att inte tala om alla dessa politiska konstellationer som finns inom EU, Eu bidrag som ska sökas mm mm Nej det är dags att EU börjar rensa och fokusera på grundfrågorna, basuppdraget och låta länder som Sverige ha sitt snus, låta de gurkor som är böjda vara det, tillåta små Teneriffa bananer, tillverka kondomer i fler storlekar istället för en “EU standard storlek”, arbeta för gemensamma krav när det gäller miljö/klimatfrågor och låta länder med tuffare krav få ha det, arbeta för freden, jobba med en gemensam invandring/asylpolitik, titta över den fria rörligheten, jobba med fri handel mm Då tror jag att EU på sikt kan återfå det förtroende man förlorat Vilket Brexit är något av ett bevis på…….

Och vill man vara positiv så kan fundera över om förändring Alltid på sikt innebär försämring….