Gårdagens stämma-Motion

Tyvärr valde stämman att avslå min och Linn´s motion om en Beredning för en sammanhållen hälso- och sjukvård.

Tyvärr var den uppe när merparten av stämmodeltagarna var på lunch, dock var större delen av förbundsstyrelsen närvarande och röstade emot oss. Man försökte hävda att det inte behövs ytterligare politiska “nivåer” vilket i sig stämmer Men det stora problemet är att de samverkansforum som finns idag inte fungerar så bra som de borde, och så länge man håller kvar i gamla strukturer så kommer vi aldrig lyckas att förbättra samverkan. I min mening något var “urtypen” av att säga fina ord Men i realiteten inte vilja göra någon förändring som kan bidra till förbättring. Mycket tråkigt och ytterligare en förstärkning av det faktum att flera inom toppen Aldrig suttit på en post som innebär att man måste ta ett operativt ansvar och ingå i formationer som inte fungerar. Verkar man på nära håll får man oftast en bättre förståelse för hur den “verklighet” vi har att hantera faktiskt fungerar.

Jag kommer dock fortsätta driva att regionen behöver en beredning för en hållbar/sammanhållen hälso- och sjukvård!

Här ser du delar av mitt inlägg på stämman.

Linn och jag har skrivit en motion angående att Moderaterna ska verka för att införa en beredning för en sammanhållen hälso- och sjukvård.

I svaret från förbundsstyrelsen blandar man in beställar-utförar organisationen vilket är olyckligt då den överhuvudtaget inte har med detta att göra!

 

Flera av oss som sitter här är med eller har varit med i någon av regionens alla samverkans organ där ex Simba, vårdsamverkan Fyrbodal, PSS, LGS ingår.

Problemet är att man i dessa konstellationer inte har något mandat att fatta beslut, och man saknar ett tydligt stöd i ryggen för det vi politiskt vill åstadkomma utan man hamnar på ett info möte, dock oftast trevligt sådant med fika, där tjänstemännen berättar om div projekt som pågår.

Som politiker känns detta frustrerande och till viss del som slöseri med tid, även om det ger insyn och kunskap, då man ju vill vara med och bidra till förändring och förbättring för våra invånare och patienter.

Om vi Moderater menar allvar med att vi vill förbättra samverkan mellan region och kommun, Om vi Moderater menar allvar med att vi vill föra ut delar av sjukhusvården och resurserna till primärvården, lyckas med digitaliseringen inom sjukvården, stötta elevhälsan och patienter utskrivna från sjukhuset mm krävs det att vi ger bättre förutsättning för samverkan och ger dessa frågor   större tyngd genom att lyfta dem till en högre politisk nivå än där de befinner sig idag.

Vi måste lyckas med arbetet att få alla verksamheter till att faktiskt vilja göra lite mer än vad dagens ”gränssnitt” kräver, detta är nog enda sättet för att patienter INTE ska hamna mellan stolarna då gränssnitten alltför ofta verkar sakna någon millimeter mellan respektive verksamhetsområde. Och man ständigt hamnar i diskussioner om gränssnitt och vem som ska betala.

Om vi lyfter upp detta på en högre nivå där ex RS Ordf , de politiker som styr vården vid våra sjukhus och inom primärvården och motsvarande representanter från kommunerna ingår, och samtidigt kopplar på förvaltningscheferna inom dessa områden Då är jag övertygad om att vi kan få den kraft ut i organisationerna som krävs för att få till den samverkan och samarbete som är avgörande för resultatet för den enskilde individen, men också för hur effektivt vi använder samhällets resurser.

Detta kommer inte lösa alla problem men det kommer att vara ett kraftfullt steg för en bättre samverkan mellan region och kommun, till gagn för våra invånare och plånboken.

 

Med detta yrkar jag bifall till motionen