En dag med Single Responder i Åmål

Igår hade jag den stora förmånen att få besöka ambulansverksamheten i Åmål, och tillsammans med Magnus Ericsson åka med i Single Responder bilen. SR är en personbil utrustad med mycket av det som finns i en ambulans,men där man inte kan transportera patient liggande dock kan man köra en sittande person till exempelvis vårdcentralen. Grundtanken är att stötta upp och tillse att patienter hamnar på rätt vårdnivå, och undvika ett “onödigt” besök på akuten, vilket oftast brukar resultera i många timmars väntan till ondo framförallt för äldre patienter. Denna SP får inte lämna Dalsland, utan hjälper även till att stötta upp som beredskap då ambulansen i exempelvis ED är på NÄL i Trollhättan för att lämna av en patient. “Tyvärr” var detta en lugn eftermiddag/kväll vilket egentligen är bra:-) Vi var dock ute hos en invånare/patient och agerade backup i ED och Bengtsfors. Hade förmånen att få prata med trevlig ambulanspersonal, som bland annat lyfte att regionen borde fundera över att införa en patientavgift varje gång man ringde efter ambulans och/eller när man blir körd av den. Finns idag andra landsting som tar ut en avgift och vi i VGR bör titta vilka regler de har för detta.

Man blir oerhört ödmjuk och stolt av att inse vilken kompetent personal NU-sjukvården har! Dessutom kul att få en ny trevlig bekantskap (och vän på FB) i Magnus,som jobbar halvtid för NU och halvtid som anestesi sjuksköterska på Centralsjukhuset i Karlstad. Det är Verkligen en ynnest att som politiker få åka runt i vår stora region och bekanta sig mer med verksamhet och personal!

SR