Kränkt

Nu vet jag hur det känns att känna sig kränkt (mm). Detta ord som kommit att slätas ut och användas i tid och otid.
Men nu är jag KRÄNKT, bedrövad,arg,förbannad,förvånad vilket hänger ihop med det faktum att ett manligt “framtidsnamn” inom Mp inte vill ta TV´4s kvinnliga reporter i hand då han anser att det är för intimt. Vilket även ska vara känt hos Mp´s valberedning som nominerat honom till deras partistyrelse. Har galenskapen i Sverige inga gränser?? Var går gränsen för vad vad man får göra och tycka och behandla andra? En ung muslimsk kille uppväxt i Sverige, borde väl rimligtvis ha en annan referensram? Dessutom påstår denna kille att han kämpar för jämställdhet och mot “patriarkala” strukturer!

Om att ta en kvinna i hand är för intimt vad tycker man då om resten av vår kropp. Är kvinnan endast ett objekt förknippat med intimitet och sexualitet (då själva intimiteten endast avser det kvinnliga könet), i så fall måste det vara de män som anser detta som det är fel på!

Har vi blivit så flata i våra normer och värderingar, så att vi tycker att det är ok att man behandlar män och kvinnor olika? Vi har kämpat i så många år för kvinnors rätt, så att jag blir gråtfärdig när jag hör och läser om detta. Inte i första hand för att han tycker som han gör utan för att andra tyckt att det varit ok, och nominerat honom. Min fråga blir VART är vi på väg?

 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22664424.ab

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article22666780.ab