Funderingar kring hur vi ska klara detta………

2015 kom ca 170 000 flyktingar till Sverige varav ca 70 000 kommer att få uppehållstillstånd 2016, enligt “politikerinfo” vid SKL. Tittar man på Migrationsverkets Prognoser så finns det 3 scenario, som varierar mellan 70 000 och 140 000 asylsökande under 2016. När SKL träffar regeringen flaggar man för att statens kostnader, 2016, kommer att öka till ca 50 Miljarder 2016 att jämföra med 20 Miljarder 2014. Och då har inte kommande kostnader i Kommuner och landsting/regioner ens nämnts….

Idag har det blivit en krissituation pga de stora “volymer” (detta ord som numera får sägas Men som av någon märklig anledning var väldigt fult när Tobias Billström uttalade dem 2013) som kommer till Sverige, vilket till viss del är förståeligt MEN vad har hänt med våra,politikens grundläggande åsikter och ställnings tagande gentemot vilka “belastningar” våra välfärdssystem klarar. Jag har varit länge varit besviken på denna diskussion om vår grundläggande inställning gentemot invandring och vilka “volymer” ett land som Sverige kan hantera…..

Att räkna ut att man inte klarar av att ta hand om hur många som helst inom våra välfärdssystem borde vara självklart!

Enligt min mening behöver Sverige en flyktingpaus, något man borde tagit sedan en tid tillbaka, för att reda ut hur man/vi vill/ska ha det, och hur vi ska klara skola,vård,omsorg,boende, bidrag till försörjning mm mm

Ska vi ha kvar den välfärd vi har idag Måste pausen tas NU! Eller så får vi kanske sudda ut Sveriges gränser och åtagande totalt och låta vem som vill komma hit Men inte få tak över huvudet eller några insatser över huvudtaget, var och en oavsett medborgarskap får klara sig själv…skola,vård,omsorg mm betalas ut egen ficka mm

Eller så kommer vi landa i en mix av båda där bidrag, och ersättningar kraftigt reduceras (och den Svenska Modellen vi alla växt upp med raseras) för alla och där man tydligt reglerar hur många människor som får komma hit. En slags grundvälfärd Men där mycket får bekostas själv, typ en amerikansk lösning. Ingen bra lösning för de som inte förmår Men kanske den enda lösningen ett land som Sverige kommer att klara av framgent, om utvecklingen fortsätter som den gör. Många frågor, inga specifika svar…funderar gör jag….