Ett steg i rätt riktning

Igår hade Moderaterna på nationell nivå presskonferens och kom med fler bra förslag för att hantera den nuvarande flyktingsituationen, Bra!

För att hantera flyktingkrisen behöver följande steg tas:

En harmonisering av svenska regler gentemot exempelvis Tyskland är prioriterat

Tillfälliga gränskontroller ska införas och de asylsökande som anländer till Sverige från andra EU-länder och som inte tidigare registrerats enligt Dublinförordningen ska nekas inresa till Sverige.

Återvändandeprocessen ska effektiviseras och gå snabbare

Sverige ska kräva lägre EU-avgift, detta då vi hittills tagit ett betydligt större ansvar än andra EU-länder och de offentliga finanserna påverkas nu av kostnadsökningar för flera miljarder.

 

NU är det dock upp till regeringen och Löfven att ta tag i sig själva och situationen.