Länge har jag tänkt skriva något om detta ämne…
Senaste dagarna har man hört i media om att det just nu kommer ca 1000 flyktingar mer dag till Sverige. OM detta fortsätter under ett år innebär det 365 000 personer vilket är mycket i förhållande till de ca 9,8 miljoner människor vi är just nu. Hur ska Sverige som land hantera detta? Hur ska våra välfärdssystem, så som vi känner dem idag, klara av detta? Grupper ställs redan idag mot varandra och över tid lär det inte bli bättre om vi fortsätter på detta vis.
Jag måste säga att jag är oroad, bekymrad och något rädd inför framtiden. NÄR ska någon på riksplanet börja inse vad som händer, människors rädsla och börja resonera om vad detta verkligen innebär för vårt land, dess invånare Och inte minst för dom som kommer hit. Det är lätt att säga att vi ska öppna våra hjärtan och ge tak över huvudet Men detta innefattar SÅ mycket mer. Hur ska exempelvis vår sjukvård och skola klara av att ha hand om så många fler? Det är dags att Någon, NU, tar på sig ledartröjan och Vågar diskutera på ett sakligt,ärligt och framåtsyftande sätt. DET är något Sverige, dess nuvarande invånare och de som kommer förtjänar!