Debut i P4 Väst angående Nu-sjukvården

Debut i P4 Väst
Så var den då gjord, min debut i P4 Väst dessutom i direktsändning.
Jag blev tillfrågad att komma dit i egenskap av Ordförande i Nu-sjukvården, detta då styrelsen fattat beslut om årsredovisning 2014.
Nu-sjukvårdens resultat landade på – 146 miljoner kronor, sedan tidigare hade man blivit beviljad att gå med 90 mnkr i underskott, men detta räckte alltså inte.
Vi i Grönblå samverkan, som kom till makten efter valet i september 2014, höjde skatten med 35 öre för att skjuta till mer pengar till sjukvården och för att täcka obalserna för sjukhusen. Totalt avsattes 550 mnkr till sjukhusen, varav Nu-sjukvården tilldelades 155 mnkr vilket är en större tilldelning än vad sjukhuset skulle fått om man fördelat utifrån storlek på sjukhus. Nu-sjukvården är regionens näst största sjukhusgrupp Men är ca 1/3 av SU. Enligt storleksmodellen skulle Nu tilldelats 17-18% men fick nu 28%. Kommer detta då räcka 2015? Tyvärr är prognosen Nej, så tillvida att en del effektiviseringar måste göras då prognosen för 2015 landar på -100 mnkr. Då är inte ökade städriktlinjer,överföringen av småsjukhusen mm inräknat.
Vad kan man då göra? Ett sätt är att minska kvalitetsbristkostnaderna i vården. Då tänker jag på unvikbara vårdskador o vårdrelaterade infektioner. SKL har gjort en beräkning där man menar att kostnaden för det som kunde ha undvikits är ca 10 Miljarder kronor! För att inte tala om det mänskliga lidandet. I Nu arbetar man nu för att personalen ska använda de riktlinger och handlingsplaner som finns. Dessutom borde man bli bättre på att lära sig av varandra. Ett ex är SÄS där man kontrollerar o registrerar om äldre som kommer in på sjukhuset redan har ett begynnande trycksår. På Skas har man ett Bensårcentrum, vilket är ett sätt att lyfta kunskapen inom detta område. Man behöver också minska användning av bemanningspersonal, läkare såväl som sköterskor då detta genererar stora kostnader, pengar som kunde används på annat sätt. Till detta kommer att man mer behöver använda sig av best practise och evidensbaserade metoder,behandlingar vilket kanske låter självklart Men inte alltid är lika självklart i praktiken. Har man ex alltid sköljt bihålor men det inte finns någon evidens för att göra det Då är frågan om det borde fortgå? Som patient riskerar man att tro att man fått hjälp.
Ett annat sätt är att införa Värdebaserad sjukvård, vilket man börjat diskutera hur det kan ske.
Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter som möjligt med en så låg resursåtgång som möjligt. Inom värdebaserad vård organiseras vården efter patientgrupper med liknande behov och följs upp genom hela vårdkedjor utifrån resultat som är viktiga för patienten.

För att möjliggöra detta behöver vården i minskad omfattning vara organiserad utifrån medicinska discipliner, vårdnivåer och huvudmän, och i ökad omfattning organiseras utifrån olika patientgrupper och deras gemensamma behov. Detta kräver i sin tur att sjukvårdens styrning i form av uppföljning och ersättning blir mindre fokuserad på enskilda vårdkontakter och produktivitet, och mer fokuserad på uppnådda hälsoresultat och resursåtgången för hela vårdkedjor.

Nu-sjukvården har precis som många andra sjukhus svårigheter att rekrytera specialistutbildade läkare och sköterskor. Därför har vi utökat antalet ST-block och utbildningar för sjuksköterskor till specialister. Till detta satsar man på yrkesintroduktion för nyexaminerade sjuksköterskor vilket är ett sätt att ha en god relation till sjuksköterskorna redan i slutet av deras utbildning. Förra året hade Nu 70 st och nu har 35 st sökt för att komma in i år, och fler hoppas vi att det blir.
Till detta har Nu inför ett projekt på medicinakuten så att SSK jobbar 2 av 5 helger istället för varannan (med risk för att bli inringd den lediga helgen). Detta är ett sätt att skapa en bättre arbetssituation o arbetsmiljö. På sikt hoppas man kunna införa detta över hela sjukhuset, får dock först titta på vilken resursförstärkning som kommer att behövas.
Hur gick då intervjun? Ömsom bra, ömsom mindre bra. Detta var som sagt min debut och jag inser att jag har en del att lära…….
Vill du lyssna hittar du länken här:

http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2105

Programmet sändes 2 februari, Ca 40 min in i sändningen.

IMG_6582

Lämna ett svar