Studiebesök Medicinsk Fysik och Teknik

I politiken är det inte helt ovanligt att vi går på studiebesök, då tid finns. Att besöka regionens verksamheter är ett ypperligt sätt att lära sig mer om “verkligheten”. Dagens besök var riktigt bra och gav lite kunskap inom ett område som jag helt saknar. Visst vet man att det finns mycket teknisk utrustning på sjukhusen men det är sällan man funderar och reflekterar över vem som tar hand om den och ser till att allt funkar. Snacka om ett säkerhetsarbete som inte lyfts fram på det sätt som det borde. Vi pratar ofta om patientsäkerhet kopplad till personal, städ etc men aldrig har någon nämnt det kopplat till den tekniska utrustningen och personalen som gör det möjligt att det fungerar.

(Lånat från MFT´s hemsida) Medicinsk Fysik och Teknik ( MFT) har två huvudsakliga ansvarssområden: Medicinsk strålningsfysik och medicinsk teknik. MFT:s arbete inom strålningsfysiken stödjer och deltar i utvecklingen inom sjukhusets alla verksamheter med strålning så att patienter som undersöks eller behandlas med strålning får en god och säker vård och att all användning av strålning sker i enlighet med gällande strålskyddsföreskrifter. MFT:s arbete inom medicinsk teknik innebär samverkan med alla vårdgivande verksamheter inom sjukhuset så att all medicinteknisk utrustning är säker för patienter och personal. Man bevakar aktivt vad myndigheter, tillverkare och standarder föreskriver eller rekommenderar inom våra olika ansvarsområden.
Verksamheten baseras på de regulatoriska krav som ställs på vårdgivare, verksamhetschefer och vårdpersonal.

Totalt inom SU är man ca 150 anställda och har en omsättning på ca 150 mnkr, där 82% är personalkostnader. Idag när vården blir allt mer “tekniktät” ställs större krav på välutbildad personal som kan hantera denna utrustning. Denna personal går inte att hitta var som helst. Oftast är det ingenjörer som sedan behöver läras upp inom olika områden. I framtiden kanske det behövs ingenjörer som även gått en del av en läkarutbildning, för att förstå dessa komplexa utrustningar och vad de är tillför. Att denna avdelning borde vara involverade tidigt i byggprojekt borde vara självklart men det är det tyvärr inte idag. Något man behöver råda bot på. Jag kommer att ta tips fastighetsnämnden om att dom borde ta ett studiebesök på MFT. Personligen kommer jag göra längre fram be om att få göra studiebesök inom denna verksamhet inom Nu-sjukvården. Dagen avrundades med ett besök på akuten på Sahlgrenska vilket alltid är intressant.

Vill du läsa mer om MFT har på länken här:

http://www.sahlgrenska.se/sv/SU/Omraden/4/Verksamhetsomraden/Medicinsk-Fysik-och-Teknik-MFT/

 

 

 

Lämna ett svar