Den Grönblåa budgeten

Idag presenterades den Grönblå budgeten.

Som ni kanske minns så lade det förra (S)tyret en budget som var underfinansierad med 750 miljoner, japp en 3/4miljard…..MINUS Här kan man verkligen prata om att inte komma till dukat bord, här hade vi varit glad om det över huvudtaget funnits ett bord att komma till…oavsett så måste man se verkligheten OCH där man man tydligt se att sjukhusen dras med underskott..underskott som i slutändan drabbar patienterna. När pengar saknas, och fler neddragningar inom vården hade lett till ännu större underskott,  är enda vägen att höja på “intäktssidan” (om man nu kan/får kalla invånarnas hård förvärvade skatteintäkter detta) dvs att höja skatten. Skatten i VGR höjs nu med 35 öre (till 11:48) och sjukvården får ökade regionbidrag med 750 mnkr som fördelas via hälso- och sjukvårdsnämnderna. Exakt hur fördelningen sker kommer Regionstyrelsen att ge uppdrag om i ett kommande planeringsdirektiv. Därutöver tar man ett krafttag för psykiskt välbefinnande där en särskild satsning inom barn- och ungdomspsykiatrin och unga vuxnas psykiska hälsa görs. Dessutom tillförs resurser för Grön Rehab och MMR- multimodalrehabilitering. Närhälsan dvs regionens egna primärvård har inget avkastningskrav 2015, tidigare var meningen att man 2015 skulle leverera in 50 miljoner kronor till ägaren men det slipper man nu MEN under förutsättningen att man behåller det jourutbud som finns idag. Detta då man från centralt håll i regionen håller på att “fila” på ett nytt upplägg för regionens primärvårdsjourer och då är det inte vettigt att stänga ner utbudspunkter under tiden att det arbetet pågår. Kollektivtrafiktaxorna kommer max få höjas 5% per år den kommande mandatperioden och man gör en satsning på studentrabatt. Kulturlivet och miljönämnden får också satsningar och där är jag särkilt glad att man tillför resurser  för att stärka regionens klimat- och energiarbete. Man gör satsningar på att bli en mer attraktiv arbetsgivare vilket är oerhört viktigt. En god arbetsmiljö och möjligheten att kunna påverka sin arbetsplats är viktiga nyklar i detta. Man utökar verksamheten för ST-block inom allmänmedicin vilket är mycket glädjande! Annars är risken att läkare försvinner till annat landsting för att göra sin ST.

Trots att detta är en kort och snabb budget, som det blir vid ny majoritetsbildning, så andas den framtidstro och förhoppningsvis bidrar den till att det blir lite lugn och ro sjukhusgrupperna.

Så fort det går att länka till budgeten i sin helhet så gör jag det.

Lämna ett svar