Budget, översyn

Just nu håller den nybildade Grönblåa majoriteten på att ta fram budget inför 2015.
Mycket handlar om att täcka de underskott som sjukhusen dras med, detta till följd av att sjukvården i VGR helt enkelt är underfinansierad. Detta kommer att innebär höjd skatt för regionens invånare , men ge bättre vård och tillgänglighet och lugn och ro för sjukhusen så att dom kan koncentrera sig på sina verksamheter. För närvarande blir det slut på besparingar Men inte på effektiviseringar!  Idag är det många av regionens sjukhus som inte lever upp till vårdgarantin och utdelning från kömiljarden, som är till för att förbättra tillgängligheten inom den planerade specialiserade vården, har under 2014 varit ett minne blått…… Insatser behövs med andra ord för att vända detta.

Längre fram, när vi närmar oss budget 2016, hoppas jag att vi hunnit göra en övergripande analys av akutvården. Och då menar jag hela kedjan från primärvårdens jourcentraler, till ambulans, vårdplatser, akuten på sjukhusen mm Kanske det är lite väl hoppfullt att vi ska hinna med detta inom ett halv år, vilket det i realiteten handlar om, Men hoppet lever. Likaså gäller primärvården över lag både den delen inom VGPV så väl som den beställda delen där gynekologi, BuM,UM,MVC mm ingår Det finns en massa saker man borde kunna föra ut från sjukhusen ut i primärvården via att rikta beställningarna åt det hållet. Ta tex gynekologi på primärvårdsnivå ständigt dragits ned. Nu är det så illa att remisser och köer till gynakuten ökar för att kvinnor helt enkelt inte får någon tid. Det pratas om att 70% av kvinnorna som kommer till sjukhuset inte behöver sjukhusets resurser utan hade kunnat tagits om hand om inom primärvården, vilket tordes vara bättre för patienten och billigare för regionen. Idag när bristen på gynekologer ökat innebär det att kompetensförsörjningen är i fara då det inte finns några gynekologer att bli handledd av…..Denna utveckling kommer tyvärr ta lång tid att vända. Dessutom görs idag ingen uppföljning av gynekologin. Det finns inte heller några mätetal iform av hur många gynekologer det borde finnas i regionen. Det finns inte heller någon samordning av de beställningar som görs utan det är helt upp till de 12 Hälso- och sjukvårdsnämnderna att bestämma. Hur som helst så skrev Linn Brandström, jag mfl en motion, som lämnades in i maj, angående att en regionövergripande översyn av gyn och mödrahälsovården på PV-nivå ska göras. Detta för att säkerställa likvärdig och god vård i hela regionen. Dessutom bör beställningen 2015-2016 göras i så stor omfattning att såväl vårduppdraget som utbildningsuppdraget säkerställs. DU finner hela motionen under Min politik- motioner:-)

Nästa vecka presenteras budgeten och då återkommer jag med mer info angående den:-)

Lämna ett svar