Hjälp oss rädda din vårdcentral!

Insändare i Partille-Tidning 21 augusti.
Hotet om att privata vårdgivare kommer att få stänga vid en rödgrön majoritet är högst reell. Fick ett svar från Vänsterpartiet i PT, 28/8 som tydliggör att “hotet” är verkligt.

Vårdcentraler i hela Västra Götalandsregionen hotas av stängning. Om (S), (V) och (MP) får bestämma riskerar över 90 vårdcentraler, d v s nära hälften av de totalt 200 vårdcentralerna i Västra Götaland, att tvingas stänga. Inte för att de är dåliga – utan enbart på grund av att de ägs och drivs av andra än Västra Götalandsregionen.

Sedan det blev tillåtet för privata företag att öppna nya vårdcentraler har många nya vårdcentraler startats runt om i Västra Götaland. Det har inneburit fler läkare, bättre tillgång till primärvård för alla oss som bor i Västsverige gett personalen fler arbetsgivare att välja mellan.

Men om de rödgröna får bestämma riskerar de att vrida tillbaka klockan och tvinga alla nya vårdcentraler att lägga ner. I Partille handlar det om Adina Hälsans Vårdcentral och Capio Vårdcentral.

Vänsterpartiets agenda är tydlig. Det spelar ingen roll om privata vårdcentraler nära människor är bra och uppfyller alla krav. Det spelar inte heller någon roll om alla kan nyttja dem då de finansieras med skattepengar. Vänsterpartiet är emot privata vårdcentraler och annan privat vård på grund av ägandet. Att vänsterpartiet i sin ideologiska iver vill tvinga hälften av vårdcentralerna i Västra Götaland att stänga och därmed sätta människors hälsa på spel är i sig inget nytt. Mer oroande är att socialdemokraterna och miljöpartiet vägrar att ge tydliga besked om sin politik. De båda partierna har på nationell nivå och på kongresser fattat beslut som kommer få stora konsekvenser för alternativa utförare inom vård, skola och omsorg.

Därför är det högst osäkert vad som kommer hända med de vårdcentraler i alternativ regi om de rödgröna får fortsätta styra sjukvården och regionen efter valet den 14 september. Kommer man att riva upp vårdvalet i primärvården och tvinga Capio Vårdcentral och Adina Hälsan här i Partille att stänga?

För oss moderater är det inte driftsformen som är det viktigaste, utan vårdens kvalitet och tillgänglighet. Vi vill låta alla goda krafter bidra till att skapa en tillgänglig och bra vård i hela regionen och vi vill behålla de 90 nya vårdcentralerna. Hjälp oss rädda din vårdcentral! Rösta på Moderaterna den 14 september!

Marith Hesse (M)
Ersättare Regionstyrelsen

Annika Tännström (M)
Oppositionsråd VGR

Lämna ett svar