Debatt mellan F! och Fp

Igår var jag på en debatt mellan Stina Svensson (F!) och Adam Cwejman (Fp), enligt dagens GP skulle den varit rapp…då undrar jag om vi på samma debatt….Hur som helst så framkom än tydligare att F! helt saknar plan för hur man ska ha råd med alla de satsningar man aviserar. 488Miljarder, ja du läste Miljarder dvs närmare en halv Biljon kommer det att kosta att genomföra F!´s politik. Dock har F! gjort en politisk rapport som tydliggör att man vill minska försvarskostnaderna med motsvarande 10 Miljarder, och ta bort rut- och rot avdraget vilket fortfarande lämnar ett håll på (i runda slängar) 470 Miljarder att täcka…..trovärdigt, knappast. Dessutom lär ett borttagande av Rut och Rot öppna upp för en “svart”arbetsmarknad och de pengar som nu blivit “vita” lär gå tillbaka till att bli “svarta” vilket inte gynnar vår gemena välfärd. Det blir med andra ord färre kronor till vård,skola och omsorg!! Helt fel väg att gå.

Tyvärr berördes inte F!´s förslag angående sexualundervisning redan på förskolan och de omskolningsläger man vill skicka människor (framförallt män) på… En fråga som lyftes som dock är viktig är garantipensionen och det faktum att många inte kan klara sig på den. Enligt vad som sades så får man mellan 7000-7800 kr i garantipension beroende på om man är gift eller ej Medan fattigdomsgränsen ligger på 10800 kronor. Idag ligger ca 35% av Sveriges pensionärer under fattigdomsgränsen, och jag vet att det kan kompenseras med div bostadstillägg mm så att man i realiteten kommer upp i en högre pension/ersättning så det är säker en sanning med modifikation då det oftast är så med statistik Men man behöver titta mer på om 7000 kr är en rimlig nivå. Många som får garantipension är kvinnor som inte alltför sällan varit hemmafru, och varit hemma med barnen under stora delen av sin arbetsföra tid. I detta måste man räkna in att vi då levde i ett annat samhälle då familjer kunde klara sig med en lön och att det var den lön som mannen drog in. Det är inte rimligt att dessa äldre kvinnor idag drabbas på detta sätt.

Adam Cwejman gjorde bra ifrån (men då är ju jag Alliansvän) Men tyvärr “lyfte” aldrig debatten.

Lämna ett svar