Svar på Brunnström´s inlägg om kontaktpunkten

Du finner denna och de andra insändarna under fliken Press

I slutändan är det patienterna som blir lidande

Publicerad 17 juli 2014

Större ödmjukhet från Sahlgrenskas styrelse hade varit klädsamt. Det är uppenbart att Kontaktpunkten för psykvården fungerar dåligt och att patienter blir lidande, skriver Marith Hesse (M) och Lisbeth Sundén Andersson (M).

Vi kan bara tyvärr konstatera att Kerstin Brunnström (S) ordförande i styrelsen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) fortfarande slingrar sig och undviker att ge besked om när Kontaktpunkten ska ges förutsättningar att leva upp till de uppsatta målen om att till exempel svara patienten inom tre minuter och återkoppla till patienten inom 48 timmar.

Gruppen psykiskt sjuka är en utsatt, sårbar och skör grupp. Att Kontaktpunkten för hjärtsjukvården eller ögon och ortopedi fungerar hjälper ju knappast de människor som mår psykiskt dåligt och är i akut behov av psykiatrisk hjälp direkt!

Att Kontaktpunkten inte är tänkt att ersätta akuten eller sjukvårdsrådgivningen, det vet vi också. Men den nedmontering och centralisering av den psykiatriska vården som skett i Göteborgsområdet och som (S) tillsammans med (MP) och (V) bär ansvaret för, har fått konsekvenser för vården i stort. Människor blir ju inte friskare, eller mår bättre bara för att man minskar tillgängligheten till vården – de söker sig i stället någon annanstans. Till exempel har centraliseringen av öppenpsykiatrin minskat tillgängligheten till vården och då också ökat trycket på vårdcentralerna och Kontaktpunkten.

Brunnström (S) borde med en större ödmjukhet kunna tillstå att utvecklingen inte har blivit den önskvärda, detta för att kunna göra de förstärkningar som behövs och ge personalen verktygen att kunna möta patienternas behov. Granskningsrapporten talar sitt tydliga språk – Kontaktpunkten har inte fått de förutsättningar som behövs för att kunna fungera.

Marith Hesse (M)

Ersättare i regionstyrelsen

Lisbeth Sundén Andersson (M)

Lämna ett svar