Livsviktig livlina som bara måste fungera

Jag och Lisbeth Sundén Andersson skrev en insändare till GP angående kontaktpunkten.
Denna publicerades i GP 2 juli 2014 enligt nedan:
Kontaktpunktens kapacitet inom psykiatrin motsvarar inte antal ärenden som kommer in, skriver debattörerna. Kontaktpunktens kapacitet inom psykiatrin motsvarar inte antal ärenden som kommer in, skriver debattörerna.

Bristen på politiska initiativ och åtgärder för att öka tillgängligheten till Kontaktpunkten innebär en direkt fara för människors liv, skriver Marith Hesse (M) och Lisbeth Sundén Andersson (M).
Sahlgrenskas Kontaktpunkten ska via telefon hantera patienters remisser, ärenden för recept och intyg samt rådgivning och administrera tidsbokning samt ta emot synpunkter och klagomål. I vintras startade ett upprop av psykiatripersonal med anledning av att såväl patienter som personal vittnade om en ohållbar situation med hög belastning där människor inte kom fram via telefon vilket innebar att de vare sig fick hjälp eller mediciner.

Under våren har telefonväxeln brakat sönder ett flertal gånger då patienterna tvingats stå utan den ”livlina” de mest sköra behöver. Så sent som den 9 maj tvingades Kontaktpunkten stänga vid lunch på grund av överbelastning. Patienterna fick därmed vänta med sina ärenden till måndag. Något vi kunde läsa om i tisdagens GP.

Stora bekymmer

Ernst and Young har gjort en genomlysning av Kontaktpunkten avseende granskning av remisshantering, ärendehantering och tidsbokning. Denna genomlysning visar på en verksamhet med stora bekymmer. Verksamheternas kapacitet motsvarar inte antalet ärenden som kommer in till Kontaktpunkten. Det är inte tydliggjort vem som har det medicinska ansvaret för verksamheten. Det sker ingen uppföljning av kvalitet och effektivitet i administrationen, utöver mätningar av inkommande samtal och kundnöjdhet. Sammanfattningsvis kan man konstatera att genomlysningen visar att Kontaktpunkten inte getts förutsättningar att bedriva sin verksamhet på ändamålsenligt sätt.

Ingen skugga ska falla över personalen som gör ett fantastiskt arbete. Det handlar om att personalen måste ges rätt förutsättningar att utöva sin profession.

Under de senaste åren har det skett en rad förändringar inom psykiatrin i Göteborgsområdet vilket bidragit till att kraftigt öka trycket på Kontaktpunkten. De öppenpsykiatriska mottagningarna i Partille, Härryda och på Hisingen har stängts och neddragningar har gjorts inom barn- och ungdomspsykiatrin på flera ställen i regionen bland annat vid den barnmedicinska mottagningen i Partille. Dessa förändringar har drivits igenom av den rödgröna regionledningen bestående av S, MP och V och lett till en centralisering av verksamheten vilket lett till sämre tillgänglighet till hjälp och vård för patienterna.

Trots uppenbara problem

Trots att problemen inom psykiatrin är uppenbara och på många sätt akuta, dröjer insatserna från politiskt håll. Ansvariga politiker tiger och försöker bolla över ansvaret på andra. Med de problem som Kontaktpunkten dras med i dag kan man inte låta bli att undra vem den är till för. Inte verkar den vara till för människor i akut behov av psykiatrisk hjälp. Bristen på politiska initiativ och åtgärder för att öka tillgängligheten till Kontaktpunkten innebär en direkt fara för människors liv. Kontakten och vården måste vara omedelbar för människor med psykisk sjukdom.

Kerstin Brunnström (S) är ordförande i Sahlgrenska Universitetssjukhusets styrelse och ytterst ansvarig för Kontaktpunkten och den psykiatriska vården i Göteborg. Det hade varit intressant att få reda på när hon tror att problemen med Kontaktpunkten kan vara lösta och patienterna få den hjälp de behöver.

Marith Hesse (M)

ersättare i regionstyrelsen

Lisbeth Sundén Andersson (M)

ersättare i regionstyrelsen

Lämna ett svar