Dras samhället isär….funderingar……

I Svd kan man läsa att svenska folket anser att Moderaterna är det parti som är bäst på ekonomi. En analys även jag anser stämmer. Väl medveten om att arbete i mångt och mycket är oerhört viktigt för individens känsla av delaktighet så skulle jag också vilja att vi var bättre på att förmedla våra känslor och politik när det kommer till det som ligger utanför arbetslinjen. Återigen medveten om att en god ekonomi är en förutsättning för ett gott samhälle som utvecklas och rör sig framåt mot bättre välstånd och möjligheter för Alla människor. Livet består av mer än arbete Och det måste vi bli bättre på att förmedla…..

Hur kommer det sig att små partier får allt fler väljare medan de etablerade partierna verkar få färre? En bild av ett Sverige som dras isär, där klyftorna ökar och där grupper ställs emot varandra målas upp Men är den bilden verklig? Kanske är det dit vi kommer om dessa småpartier får inflytande…på riktigt.

Visst har samhället Sverige förändrats Men är det verkligen till det sämre…och jämfört med Vad? De flesta som jag känner och som har ett jobb att gå till har alla fått mer pengar i plånboken. Något som ger en extra frihet framförallt till dom med en “normal lön” runt 26 000kr. Att då få en extra månadslön per år i jobbskatteavdrag ger mer valfrihet, kanske en möjlighet att åka på den där semestern man tidigare år inte kunnat åka på…..eller “bara” mer valfrihet i vardagen.

Skolan och Pisa undersökningar visar på sämre resultat för svenska elever…men är det bara skolan och “samhällets” (någonannans) fel? Vilket ansvar har eleverna själva, och inte minst vi föräldrar? Varför skaffar vi barn om vi inte är intresserade av att guida dom genom Hela livet….? Dessutom är vi idag mer curlingbenägna än vad våra föräldrar var. Min “tro” är att mina föräldrar kunde ge bra tak över huvudet, mat på bordet mm Medan många av oss, i alla fall vi som är 2 som arbetar heltid, idag har möjlighet att inom rimliga gränser välja mellan olika tak och mat. Detta leder till att vi känner att vi inte kan ge våra barn det där lilla extra, då det ligger i sakens natur att ge mer än vad vi fick, och då börjar vi “sudda”. Vi börjar helt enkelt sudda bort det som är jobbigt i livet….känns det igen….Men inte ska väl du vara grinig nu när vi ska ha kul tillsammans osv…. Livet ska levas i ett ständigt lyckorus, något som vi alla är väl medvetna om inte fungerar på riktigt!! Ytterligare en bidragande orsak till de försämrade resultaten kan vara all den teknik vi har omkring oss i form av mobiltelefoner, ipads mm där all information finns tillgänglig 24-7 och då är det inte lätt att motivera ungdomar och förklara varför man måste ha egen kunskap när den finns bara ett knapptryck iväg? Lägg därtill ny läroplan som tar tid att implementera och anpassa sig till. Utöver detta finns en massa olika orsaker där det förbättrade samhället är en bidragande del till varför man inte behöver ha samma strävan inom sig som jag tror att ungdomarna hade “förr”.

Vilken del spelar den fria rörligheten i den bild av att samhället dras isär…..idag står det både faktumförsäljare och tiggare utanför de flesta matvarubutikerna runt om i Sverige. En del påstår att tiggarna är organiserade och andra inte, oavsett så bidrar dom till en bild vi i Sverige inte är vana vid.  Tidigare kunde vi se dom utomlands när vi åkte utomlands på semester Men nu finns dom här runt oss och vi påminns om att människor över hela världen faktiskt inte har det så bra som vi har det i Sverige: Något jag tror att vi som bor i Sverige tycker är ett jobbigt uppvaknande och faktum. På så sätt stör dom vår bild och bidrar till en bild av att Sverige dras isär och är orättvist! På sätt och vis är dom bara här på besök som vilken annan turist eller jobbsökande i sig Men ger en bild av ett försämrat Sverige. Jag är stolt över den fria rörligheten vi har inom EU, och ser inte att ett murbyggande runt Sverige (som en nya Berlinmur)  är en väg vi ska vandra. När det kommer till själva tiggarna, ofta Romer så anser jag att man via EU ska trycka på Rumänien till att ta ett större ansvar Och att man ska använda sig av de socialfonder som finns inom EU. Har man blivit medlem i EU och skrivit under på att man ska leva upp till mänskliga rättigheter mm så är det EU’s ansvar att trycka på de länder som följer det de lovat. Annars borde man inte få vara med i EU, Punkt!!

Vad händer då med de feministiska vindarna som drar fram, oftast socialistiska och radikala sådana….själv gillar jag egentligen inte Ord som går ut på att sätta en etikett eller stämpel på vem man är och som då på något sätt ska definieras och tolkas av någon annan än den det berör. Dessa tolkningar tenderar att inte överensstämma med den tolkning jag själv gör. Måste jag etiketteras så blir det isåfall som Blåstrumpa:-) och jag väljer Själv att tolka vad jag menar! Tack! Det värsta är att ordet feminism nästan blivit något av ett skällsord inom vissa grupper, och många kvinnor vägrar att se sig som feminister pga att vänstersidan lagt beslag på detta ord.

Definitionen av Feminism enligt wikipedia: Feminism är en samling rörelser och ideologier vars målsättning bland annat är kvinnors politiska, ekonomiska och sociala rättigheter och kvinnans likställighet med mannen.[1][2] Vissa av rörelsens rötter kan spåras till 1700-talet och har sedan dess funnits i en rad olika gestalter. Fram till början av 1900-talet användes begreppen kvinnorörelsen [3] eller kvinnorättsrörelsen. Ordet feminist var ursprungligen ett nedsättande uttryck för att beskriva kvinnor som inte anpassade sitt beteende till rådande könsnormer.[4] Ordet användes även om kvinnliga egenskaper hos män.[5] Benämningen togs dock över av kvinnorörelsen vid den internationella kvinnokonferensen i Paris 1892.[6] Från ursprunget i upplysningstidens frihetstankar och den franska revolutionen har feminismen vuxit till att idag bli en betydande politisk kraft.[7]

För mig är det självklart att människor, livet och samhället ska var jämlikt och att man ska ges lika förutsättningar oavsett om man är man eller kvinna. Sen är jag väl medveten om vår (människans) historia, vilket innebär att vi tex värderar arbeten med maskiner högre än arbeten med människor och att män av tradition arbetat mer med maskiner och kvinnor mer med människor. Dock har vi idag en mycket större möjlighet att både utbilda oss och skaffa arbete inom alla sektorer, oavsett vilket kön vi tillhör. Idag är det kvinnorna som går före när det gäller höga utbildningar och arbeten medan det är lågutbildade män som halkar betydligt efter…..hur tänker den socialistiska feminist vågen när det kommer till sådana faktum?? Jag är rädd för att denna “socialistiska feministvåg” bidrar till att framförallt män ställs mot kvinnor men även att kvinnor ställs mot kvinnor och män mot män. Vad har vi då vunnit om vi ställer människor (oavsett kön,hudfärg,sexuell läggning) mot varandra? Ingenting…………

Lämna ett svar