Vad händer med Landet Lagom??

De politiska vindar som idag blåser i vårt land, känns alltmer extrema. Vad är det som är på väg att hända i mellanmjölkens, lagom land? F! Med sin egenpåhittade ”ultrafeminism” (om detta nu existerar) där man vill kvotera det mesta, avskaffa rut och rot, skrota kärnkraft, höja alla bidrag, avskaffa försvaret, avskaffa straffet utvisning, inrätta ett tredje juridisk kön (ett kön som inte finns??), införa obligatorisk sexualundervisning på förskolan (??),införa en typ av månggifte OCH 6 timmars arbetsdag mm  Även Mp verkar vara ute på någon slags ”ultraresa” när det kommer till ställningstagande, där även 35 timmars arbetsdag á 155 miljarder i förlorade skatteintäkter ingår….vilket går att läsa om i mitt förra inlägg:=)

Det märkligaste är dock att väljarna köper dessa visioner…..som i princip aldrig kommer att vara möjliga att genomföra (och förhoppningsvis aldrig blir verklighet). Hur som helst hur var det nu med Lagom Sverige? Vi har blivit allt mer fokuserade på att allt ska diagnostiseras, kvalitetssäkras och följas upp vilket är en bra utveckling Men då ska det göras i lagom utsträckning inte som idag när pendeln har en benägenhet att gå över fullt utslag…. luddigt?kanske:) Dock har vi aldrig kommit till att definiera vad lagom är….lagom mycket, lagom lite? Vad är lagom egentligen? Jag trodde, kanske tog för givet att det var något av en känsla vi alla bar inom oss….Men med de politiska vindar vi ser idag verkar jag få tänka om…….

Lämna ett svar