Besvarande av min motion vid dagens RF

Idag var min motion angående hjärnskadekoordinator uppe för behandling eller snarare besvarande i Regionfullmäktige. På självaste Internationella Strokedagen, vilket var lite “lustigt” i sammanhanget då strokepatienter är en grupp som kan ingå i gruppen med förvärvad hjärnskada. Hur som helst så har hälso- och sjukvårdsdirektören efter att jag lagt min motion fattat beslut om att regionala medicinska riktlinjer ska utarbetas för denna patientgrupp, vilket är glädjande! Jag är dock orolig för att detta kommer att ta tid och att när riktlinjerna sedan ska implementeras kommer det också ta tid. Under tiden hamnar än fler patienter mellan stolarna och får inte den sammanhängande vårdkedja och rebailiterings hjälp dom så väl behöver för att få en förbättrad livskvalité och kanske också komma tillbaka till arbetslivet- Något hela samhället, utöver patienten själv, verkligen tjänar på! Min förhoppning var att man kunde dragit igång hjärnkoordinatorfunktionen Och sedan integrerat denna verksamhet med de regionala medicinska riktlinjerna när dom väl är på plats. Men så blev tyvärr icke fallet. Idag finns denna funktion i Stockholm och Skåne Men där är det Alliansen som styr så det är bara att gratulera dom personerna som bor där och får hjälp av denna koordinatorsfunktion.

Lämna ett svar