Utökat kommunbidrag till skolan i Partille

Idag fattade kommunstyrelsen i Partille, på Alliansens initiativ, beslut om att att utöka kommunbidraget till utbildningsnämnden med 15 miljoner kronor. Detta för att säkerställa en fortsatt bra skolverksamhet. I förra veckan presenterades skolverkets resultat av den tillsyn man gjort av Partilles skolor. På totalen är resultatet bättre en riksgenomsnittet och i Partille är 29,4 % av skolorna ( rikssnittet är 15%) helt utan föreläggande om åtgärder. På en del håll visar tillsynen på vissa brister när det gäller särskilt stöd. Nu gäller det att se till att ALLA skolor håller en god kvalité och att de barn som behöver särskilt stöd verkligen får det. Förslaget om att skjuta till mer medel kommer utifrån den analys som utbildningsnämnd och förvaltning gjort i samband med boksluts- och budgetberedning som precis avslutats Och de brister som skolinspektionens tillsyn synliggjort. Formellt beslut tas i kommunfullmäktige den 25 mars.

Lämna ett svar