Studieresa till Lappland

Lycksele flygplats

Under 2 dagar har SKL’s beredning för Primärvård och äldreomsorg varit på studiebesök i Lappland. Vi började med besök på sjukstugan och Glesbygdsmedicinskt Centrum i Storuman där distriktsläkare Peter Berggren gav oss kunskap om utvecklingsarbetets uppkomst, de lokala förutsättningarna som finns i “riktig”glesbygd och deras samarbete med universitetssjukhus världen över. GMC finns idag på 2 ställen, i Storuman och Vilhelmina. Tanken är att med sjukstugorna som grund, väl utvecklad distansteknik och trygga rutiner utveckla ett världsledande koncept för glest befolkade områden med många äldre. Här finns mycket att lära för länder som tex Japan som om 10 år kommer att ha lika stor andel äldre. För att komma dit behövs teknik, forskning och utveckling och utbildning. Specialist stöd på distans och spetsteknik ska bidra till att skapa en kostnadseffektiv vård på rätt nivå.Mycket givande att höra hur man lagar efter läge i glesbygd och att man ligger långt framme när det gäller att använda den moderna tekniken som finns. Bland annat fick vi se när en patienten som ligger på en brits på tex Sjukstugan i Storuman  ultraljudas av en läkare på sjukhuset i Skellefteå (ca 23 mils avstånd).                                                                                                                                                                                                              Sjukstugekonceptet kom till i början av 1900-talet då man tyckte att det var ett bättre och billigare alternativ till att bygga sjukhus. Storumans sjukstuga har idag dygnet runt verksamhet, vilket skiljer det från en hälsocentral som stänger vid kl 17- mer som en Vårdcentral, med sjuksköterska och läkare som  jour (oftast på flera sjukstugor samtidigt). Man samverkar med kommunen och har korttidsplatser och vårdplatser totalt 8+8. Sedan 2005 arbetar landstingets och kommunens personal tillsammans men sedan årsskiftet har man en huvudman- Landstinget. Totalt arbetar 23 personer här, 19 tjänster. Mest sjuksköterskor utan någon speciell inriktning, men även undersköterskor. Ett par sjuksköterskor har delegation på att utföra röntgen upp till knät och armbågen. Arbetar inte dessa får man skicka till Lycksele, 10 mil. Ungefär var 3 läkare saknas och viss brist på sjuksköterska finns.

Högskolan i Skövde har fått i uppdrag att via simulering utvärdera sjukstugekonceptet och effekten av att använda denna modell i storstad (Malmö, Köpenhamn och Berlin är utvalda i detta fall). Ska bli spännande att se vad man kommer fram till.

Resan gick sedan vidare till Slussfors där man nyligen öppnat ett virtuellt vårdrum där patienter kan koppla upp sig mot Sjukstugan och göra egna provtagningar som sedan skickas in till Sjukstugan. Tanken är att hemtjänsten, skolsköterskan,arbetsterapeuten,distriktssköterska, skolan och framförallt befolkningen ska kunna använda sig av det virtuella vårdrummet. Efter detta åkte vi vidare till Umnäs där vi åkte skoter och hundspann, dock var det minus 26 grader så det blev en ganska kort tur, utan foton…. Därefter åt vi middag och åkte sedan till Hotell Lappland för att sova.

Dag 2 besökte vi Smedsbergets äldreboende som SVT gjorde en TV-serie om “Sveriges bästa äldreboende” som sändes under hösten 2013. Vi träffade enhetschef Kerstin Isaksson som berättade om verkligheten bakom kulisserna, om vad som hänt sedan kamerorna slocknat och vilka förutsättningar som råder för detta boende. Vi fick höra om Mannerströms besök där han bland annat klagade på fläsket …..som (enligt hörsägen) visade sig vara samma sort som han själv serverar på sin restaurang. Lunchen han lagade skulle vara 400 portioner men han var klar med 60 stycken när det var dags för lunch… Det blev väldigt tydligt att ledarskapet och viljan till förändring och förbättring för de boende är centrala bitar i utvecklingen för Smedsberget. Dock förstod man att det fortfarande finns en del slitningar mellan chefen och personalen när det kommer till de boendes aktiviteter. Personalen tycker dock att de boende har blivit piggare, gladare och mer engagerade tack vare den hjälp man fått. Fortfarande finns det en del förbättringsområden där läkemedelsgenomgångar lyftes som den viktigaste. På grund av att man har en läkare på halvtid som ska gå i pension så har detta arbete gått lite i stå. Det märks tydligt att de anhöriga idag ställer högre krav när det gäller läkemedelsgenomgångar vilket är positivt. Enligt senaste öppna jämförelse (precis klar) har man blivit mycket bättre på att registrera i Senior Alert (Nationellt kvalitetsregister för vård och omsorg) när det gäller fallprevention och nutrition. Ingen av kommunens andra boende har varit på studiebesök Men det är ju oftast svårt att bli profet i sin egen stad…. SVT vill under våren göra en uppföljning av TV-serien vilket jag kommer att följa.

Dagen avslutades med ett besök på Lycksele Lasarett där vi träffade sjukhussamordnaren Isabell Zemrén och fick bland annat höra om deras helikopterverksamhet (Västerbottens läns ambulanshelikopter är stationerad här) samverkan med kranskommuner och hur det är att driva ett lagom stort sjukhus utifrån de förutsättningar som ges. Sjukhuset har en centralkassa med kontantlös hantering. Man har ett upptagningsområde som till ytan är lika stort som Schweiz men med 40 000 invånare, att jämföra med 8 miljoner i Schweiz. 11 000 akutbesök om året, 20 personer som arbetar på akuten. Man berättade om ambulansens svårighet att upprätthålls inställelsetider pga avståndet. Finns olika “ambulanskonstelationer” i området, Falk, andra privata och landstingens men i stor sett fungerar det bra Och alla operatörer har bra och kompetent personal. Varje ambulans har en (ibland 2), ofta specialistutbildad, sjuksköterska. Vi fick höra om Akutbilen i Åsele som i princip är som en ambulans, utrustad som en sådan, men utan blåljus MEN som endast kör inom kommungräns vilket innebär att patienten måste lämnas över till annan ambulans vid kommungräns…….fungerar bra förutom när det är kallt ute….. Man har inga problem att rekrytera piloter till ambulanshelikoptern. Läkare som åker med helikoptern arbetar dagtid på sjukhuset och hämtas vid larm upp där och vid jour sker upphämtningen vid hemmet. Tar max 5 minuter extra att hämta upp personalen vid jourtid. Helikoptern kan ta 2 patienter. Har ca 600 uppdrag om året och ibland kan det vara dagar utan uppdrag. Ca 52 % är primäruppdrag vilka innefattar bröstsmärtor, stroke, trafikolyckor 45% är sekundäruppdrag som avser flytt av IVA-patienter, kuvöstransporter mm och 3% är fjällräddningsuppdrag. Under hösten får man ofta tacka nej till uppdrag pga vädret. Har fått godkänt att använda night vision googles, vilket inte var helt enkelt då det räknas som militärutrustning. Tryggheten i att helikoptern finns är oerhört viktig. Antalet IVA transporter ökar och det ställs allt högre krav på medicinsk kvalitet. Därför är det viktigt att snabbt få ut den medicinska kompetensen på plats.

Sjukhuset gav sin bild av glesbygdsprofilen. Vårdplanering på nätet används, likaså utbildning. Via app, och bärbar EKG-utrustning,kan man göra EKG i hemmet som skickas in direkt till sjukhuset för bedömning. Man kan ronda på distans och använder bärbar ultraljudsutrustning. Man samarbetar bra om vårdplatserna i länet Och man kommer åt allt hemifrån. Man har en person som tar emot samtal hela tiden vilket gör att man undviker att skicka in patienten till sjukhuset i onödan. Man är bra på att utnyttja den tekniken som finns. Har samma journalsystem. Man har gott samarbete inom sjukvården i länet där det finns en tydlig uppdelning mellan sjukhusen vilket gör att man inte konkurrera med varandra utan istället samarbetar. Alla läkare på sjukhuset gör 6 månader AT-tjänstgöring inom Primärvården.

Det sammanlagda intrycket som jag tar med mig härifrån är att all personal vi träffat är oerhört stolta över att jobba här i Lappland och i glesbygden. Man ser inte glesbygd som något hinder utan som något positivt vilket även vi i “storstaden” borde bli bättre på. Man samarbetar och samverkar väldigt bra vilket gör att patienten i mångt och mycket sätts i Centrum.

Marith och Ola, Landstingsråd i Örebro                             Verksamhetschef Sara Lirell Stenman, DI läkare Peter Berggren och Maria Rydén (Gbg)

4bild 2bild 1bild 5bildMarith och Maria utanför Smedsbergets ÄBO.

3bild Påklädd för en tur med hundspann, -26 grader…brrrr….

Lämna ett svar