17 November publicerades vår replik på Majoritetens (S,Mp,V)inlägg angående vård för prostituerade (vilket återfinns längre ner på sidan)

Tack vare att vi stått på oss ser det ut som att det blir ett möte mellan beställarnämnden och beställd Primärvård för att lösa detta OCH tolkprojektet, vilket jag återkommer om i ett annat inlägg

Våra påståenden allt annat än påhittade

Så sent som i slutet av oktober vid sammanträdet med Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, fick vi på vår fråga svaret, att projektet Stiv hade prioriterats bort. Beskyllningarna mot oss är ett riktigt lågvattenmärke, skriver Johan Fält och Marith Hesse (M).

Det är glädjande att de rödgröna i regionstyrelsen verkar ha beslutat att under överskådlig tid stödja projektet Stiv och fortsatt erbjuda vård till personer som säljer sex. Helén Eliasson (S), Göran Larsson (MP) och Annette Ternstedt (V) påstår att vi hittat på att Stiv inte fått någon beställning, vilket är ett riktigt lågvattenmärke. Beställningen har uteblivit.

Det vore också bra om man kunde förmedla budskapet att man vill fortsätta stödja STIV till sina partikamrater i berörda nämnder och styrelser.

Trots att sjukvård är ett ansvar för landsting och regioner har Alliansregeringen valt att avsätta statliga medel till HIV-prevention och projektet Stiv. För att säkerställa att målgruppen möter vårdpersonal med rätt kompetens skulle en vårdcentral knytas till projektet. Man skulle även ordna så att de utsatta som saknar betalningsförmåga skulle garanteras den vård de behöver. Men den beställningen har man valt att prioritera bort.

Så sent som i slutet av oktober vid sammanträdet med Hälso- och sjukvårdsnämnd 5, fick vi på vår fråga svaret, att Stiv hade prioriterats bort. Ingen från S, MP eller V hade någon avvikande åsikt. Tjänstgörande ordförande Mikael Malm (MP) fick även detta svar skriftligen. Där står det “Angående STIV projekt för prostituerade. Blir ingen satsning på detta projekt. ” Det hela avslutas med “Därför inget STIV projekt”. Man kan knappast få ett tydligare besked än så.

Det viktigaste för oss Moderater är att denna utsatta grupp får den vård de behöver och att den ges av personal med rätt kompetens. Då denna målgrupp ofta faller utanför de etablerade hälsosystem är kompetens om målgruppen extra viktig.

Vi tolkar att Helén Eliassons (S), Göran Larssons (MP) och Anette Ternstedts (V) nu garanterar detta. Skulle så inte vara fallet kommer vi att påminna er om att ni brutit detta löfte och utkräva en ursäkt till de som drabbas.

Johan Fält (M)

2:e vice ordförande i Hälso- och sjukvårdsnämnd 5

Marith Hesse (M)

ersättare i regionstyrelsen

8 November publicerades denna replik i GP, där vi blev anklagade av majoriteten att ljuga!

En ursäkt är på sin plats

Vi delar det starka engagemang för verksamheten Stiv som Johan Fält och Marit Hesse (M) visar. Men det är en magstark anklagelse när deras påhittade nedläggningshot utmålar oss som inhumana, skriver bland andra Helén Eliasson (S).
Moderaterna anklagar den rödgröna politiska ledningen i Västra Götalandsregionen för att hota finansieringen av verksamheten Stiv som hjälper människor som säljer sex att få rätt vård. Det korta svaret är att det gör vi inte. Den viktiga verksamhet som Stiv bedriver finansieras inte av regionen utan via statliga medel för HIV-prevention. Det är inte aktuellt att dra in dessa medel.

Vi har mycket svårt att förstå var Johan Fält och Marit Hesses slutsatser kommer ifrån. Vi väljer den positiva tolkningen att artikeln är ett missförstånd som beror på dålig faktakontroll och accepterar en ursäkt för de grova påhopp som avslutar artikeln. Vi delar det starka engagemang för verksamheten Stiv som Johan Fält och Marit Hesse visar. Men det är en mycket magstark anklagelse när deras påhittade nedläggningshot ger oss som ledning epitetet inhuman.

Vi kan tänka oss flera saker som är inhumana, exempelvis den moderata idén om att sjuka personer efter en tidsgräns ska betraktas som friska som vi hittar i sjukförsäkringen. Här kan vi med riktiga fakta tala om en nedskärning som drabbar de mest utsatta. Ett annat exempel är M:s löfte om att stötta kvinnojourer. Vackert i tal men i handling har vi inte sett något resultat.

Den rödgröna politiska ledningen i Västra Götaland arbetar dagligen för att vården ska bli mer jämlik och nå de som har störst behov. Vi förväntar oss en ursäkt från Moderaterna som i sin artikel sprider felaktiga uppgifter och vilseleder invånarna.

Helén Eliasson (S)

regionråd, ordförande Hälso- och sjukvårdsutskottet (HSU)

Göran Larsson (MP)

ledamot HSU

Anette Ternstedt (V)

ledamot HSU

Lämna ett svar