Insändare i GT 131110 Angående tolktjänsten inom sjukrådgivningen

Rödgrönt beslut kan öka trycket på akuten

Under ett år har Västra Götalandsregionen, Stockholmsläns landsting och Region Skåne bedrivit ett pilotprojekt kring en tolktjänst inom patientrådgivningen (1177). Man har erbjudit tolk på somaliska och arabiska, och den huvudsakliga målgruppen har varit kvinnor och föräldrar.
Syftet har varit att göra vården mer tillgänglig och jämlik. Alla medborgare kan ringa 1177 när man behöver råd i medicinska frågor. För människor med begränsad kunskap i svenska kan denna typ av rådgivning innebära bekymmer inte minst i form av språkförbistringar.
I Västra Götaland har projektet varit framgångsrikt. 2 674 tolksamtal har genomförts på tio månader och det har fått högsta betyg av dem som nyttjat det.
Enligt en rapport i augusti innebär 3 000 samtal att man undvikit cirka 450 akutbesök och cirka 300 besök hos till exempel vårdcentral. Tolkprojektet har således inneburit färre besök på akuten, bättre hjälp för vårdtagarna och besparingar för regionen.
Trots det vill inte den styrande rödgröna regionledningen finansiera en fortsättning av projektet, och från årsskiftet kommer verksamheten läggas ner. Det är mycket olyckligt.

Vi befarar att det kommer leda till fler besök och ett ökat tryck på de redan hårt ansträngda akutmottagningarna, framför allt på barnakuten.
I Stockholms läns landsting, med alliansstyre, ska man fortsätta även 2014. Viljan finns även i Skåne. Vi vädjar till de rödgröna i Västra Götalandsregionen att ändra sin inställning och göra detsamma.

Johan Fält (M)
2:a vice ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden 5
Marith Hesse (M)
Ersättare i regionstyrelsen

Lämna ett svar