Debattartikel i GP

Idag skriver Johan Fält och jag nedanstående artikel i GP.

Detta då vi vill värna en grupp som är bland de mest utsatta i vårt samhälle. Oerhört glad för att GP tog in den, förhoppningsvis leder det till förändring!

Svik inte våra mest utsatta

Det är inhumant av de rödgröna i Västra Götaland att rycka undan vårdstödet till prostituerade, skriver Marith Hesse och Johan Fält (M).
I Göteborg finns ett projekt som heter Stiv, Samverkan för tillgänglig vård för personer som säljer sex, som nu riskerar att läggas ner. Vi Moderater trodde att vi var överens med S, MP och V om att finansieringen av detta projekt skulle fortgå. Vi har varit så övertygade om att vi hade en uppgörelse att vi har sagt att denna fråga är löst. Tyvärr visade sig detta vara fel!

Stiv startades då Göteborgs stads prostitutionsgrupp och medarbetare inom Västra Götalandsregionen uppgav att man vid flertalet tillfällen mött personer som haft akuta vårdbehov men inte fått den vård de haft rätt till.

Personer inom denna målgrupp faller ofta utanför våra etablerade hälsosystem då många känner misstro mot eller har dåliga erfarenheter av samhället i stort och en del har även dålig erfarenhet från besök inom vården. Tyvärr har ofta vården bristande kompetens om målgruppen.

De mest utsatta i samhället

Kvinnor och män som säljer sex befinner sig ofta i en traffickingliknande situation eller annan beroendeställning som innebär att man tillhör de mest utsatta i samhället. Nu vill den rödgröna regionledningen ta bort deras möjlighet till vård.

Detta är inhumant och kommer att leda till ökat lidande för individen men också ökade kostnader för samhället. Dessutom är denna grupp en av de särskilda preventionsgrupper som pekas ut av Smittskyddsinstitutet och där det ur ett folkhälso- och smittskyddsperspektiv finns stora vinster att göra när det gäller smittspridning.

Personer som säljer sex utsätter sig för ökad risk för såväl fysiskt, psykiskt som sexuellt våld samt risk för hiv, andra sexuellt överförbara infektioner och hepatiter. Det finns stora behov inom gruppen av såväl preventiva insatser som provtagning. Nu vädjar vi till S, MP och V att inte dra undan stödet till dessa människor.

Marith Hesse (M)

ersättare i regionstyrelsen

Johan Fält (M)

2:e vice ordförande hälso- och sjukvårdsnämnd 5

Lämna ett svar