Primärvårdsjour för boende i Partille.

Om man bor i Partille kommun och är listad på en vårdcentral i kommunen blir man hänvisad till jourmottagningen på Mölndalssjukhus. Detta irriterar en del patienter då det finns andra jourcentraler som ligger närmare. Ett exempel är jourmottagningen i Gamlestaden. “Problemet” är bara att den ligger i ett annat jourområde vilket innebär att man måste betala 300 kronor (istället för 100 kr) om man besöker denna på ordinarie jourtid. Åker man till akuten på Östra Sjukhuset så kostar även det besöket 300 kronor vilket KAN innebär att en del patienter väljer att göra så! Dock är väntetiden ofta betydligt längre på akuten på Östra Sjukhuset OM man kommer med åkommor som hör hemma hos primärvården.

Från den offentliga (Närhälsan) vårdcentralen i Partille har man sökt tillstånd från HSN 7 att få samverka med Gamlestaden vilket hade inneburit att man kunde hänvisa patienter dit (eller Mölndals sjukhus beroende på avstånd) och att man som patient hade fått betala 100 kronor. Dock verkar det sitta långt inne hos majoriteten (S,V,Mp) i HSN 7 att bevilja detta!!

Liknande samverkan sker redan på andra ställen i regionen. Ett exempel är de patienter som är listade på Hönö och Öckerö´s vårdcentraler (privat och offentlig) som har möjligheten att åka till Brämaregårdens VC och betala 100 kronor istället för att åka hela vägen till primärvårds jouren på Kungälvs sjukhus. Detta är godkänt av HSN4.

Oavsett om man är privat eller offentlig utförare har man samma möjlighet att ansöka om samverkan då det gagnar patienterna.

Jag hoppas att majoriteten i HSN 7 (S,V,Mp) tar sitt förnuft till fånga och inte låter systemet komma före patienten, i detta fall Partilleborna vilket jag skrivit en insändare om och skickat in till Partille Tidning!

 

Lämna ett svar