Friskt vågat hälften vunnet

Vid dagens regionfullmäktige fick vi (Kristina Holmgren, Ingrid Jarlsson och jag) halvt bifall på vår motion ang inrättande av ett hälsopris och hälsostipendium. Majoriteten valde att gå oss till möte angående stipendiet men inte hälsopriset. Den dagen vi tar makten i VGR då kommer vi inrätta ett Hälsopris och mycket mycket mer:)

Lämna ett svar