Sjuksköterskornas löner

Det har länge varit tal om ingånglöner för sjuksköterskor, framförallt efter sjuksköterskeupproret där man gav uttryck för att man vill ha minst 24 000 kronor i ingångslön. Att begära detta är i sig inte så konstigt med tanke på att man lagt tid på utbildning och med stor sannolikhet tagit studielån mm. Hade inte yrket varit ett typiskt kvinnoyrke inom landsting/kommun hade lönerna sannolikt varit högre. Hur kommer man då till bukt med “problemet” låg ingångslön, brist på kompetens,personal och alldeles för mycket övertid? Önskar jag hade det rätta svaret:) Men jag är ganska övertygad om att man måste börja med att kasta upp alla kort på bordet och göra en ordentlig genomlysning av hur “verkligheten” ser ut. Inom SU i Göteborg har sköterskorna en ingångslön på 21 800 kr MEN hur många är dom och hur många ligger i spannet mellan 22-24000 kr osv. Hur ser det ut i hela regionen?? Fram tom juli i år hade SU ökade personalkostnader med nästan 47 miljoner kronor, 24 miljoner mer än i juli 2012….är det rimligt?? En annan sak man måste fundera på är vilka effekter all övertid får? Hur patientsäker blir vården när sjuksköterskor kör dubbla pass?? Följer regionen arbetstidslagen och vad innebär det för arbetsmiljön? Frågorna är många så det är dags att dra upp huvudet ur sanden och ta reda på “verkligheten” för att sedan fundera på om man kan göra något och i så fall vad!

Lämna ett svar