Historiskt beslut

Igår fattades ett historiskt beslut i Göteborg då beslut om folkomröstning angående trängselskatt röstades igenom i Kommunfullmäktige i Göteborg. Vilka konsekvenser folkomröstningen kommer att innebär är svåra att se, dock anser jag att det bör vara tydligt när människor ska gå till valurnorna. Då de flesta politiska partier står bakom det Västsvenska paketet finns det rimligtvis bara ett par vägar att gå….. trängselskatt, höja kommunalskatten i Göteborg (som redan är förhållandevis hög), sälja av ett par kommunala bolag alternativt höja skatten i regionen. Enligt min mening är alternativ ett bäst- dvs trängselskatt då den förhoppningsvis leder till mindre trafik och belastar dom som “väljer” att ta bilen framför kollektivtrafiken- känns enligt min mening mest rättvist.
Att säga JA till en folkomröstning tycker jag är helt rätt- ÄVEN om jag motsätter mig den kampanj som GT drivit då jag anser att det inte är tidningars uppgift att agera på ett sådant sätt!!
Vår region behöver Västsvenska paketet och många av de åtgärder som ingår borde ha gjorts eller påbörjats för flera år sedan. Det som jag (likväl som många andra) är något tveksam emot är Västlänken då det är oerhört svårt att veta om den dragning man valt är rätt….kanske den borde dras på annat sätt?? Detta sätter fingret på en mycket viktig fråga och det är det faktum att vi som förtroendevald helt enkelt inte har (eller ska ha) kompetens för att avgöra huruvida Västlänkens dragning är rätt eller fel, utan vi får förlita oss på att de experter som är (och har varit) inblandade helt enkelt vet vad dom gör- Det är den bistra verkligheten och hur man ska komma runt den det vet jag inte. Nu ser vi framåt och hoppas att Göteborgarna röstar för trängelskatt.

Lämna ett svar