Veckan som gick

Här kommer en kortversion av veckan som gick:)
Veckan började med gruppmöte och Regionfullmäktige, det kortaste sådant möte jag någonsin varit med om. På tisdagen (samma dag som RF) la vi Moderater vår budget för 2014. Vi lägger som vanligt mer pengar till sjukvården än den “styrande ledningen” (S,V,Mp). Mest glädjande, i mitt tycke är att vi lägger mer pengar till primärvård. Vi markerar att vi anser att primärvården ska vara första linjens vård, vilket är viktigt. Alla politiska partier pratar om att 80% av besöken/vården bör ske i just primärvården och då behöver den byggast ut mer och mer pengar bör satsas på förebyggande och hälsofrämjande insatser!! Gott så:) I RF fick jag nu bifall om min motion ang att samverkan mellan BVC och förskola ska stärkas. En motion i det lilla men enligt mig ack så viktig!! Barnen är vår framtid och BVC har stora möjligheter att upptäcka ohälsa,arbeta förebyggande,erbjuda råd och stöd till barn/familjer som behöver det och tillsammans med förskolan kan man lyfta detta arbete till ytterligare dimension. Då jag hade “turen” att tjänstgöra passade jag på att lägga ytterligare 2 motioner. En om Livsstilsförändring på recept, tillsammans med Kristina Holmgren och en om Mobil ungdomsmottagning tillsammans med Linn Brandström. Kanske inga kioskvältare men väl så viktiga i mitt tycke:) Efter det var jag 2 dagar i Stockholm för möte med SKL (Sveriges kommuner och landsting), här fick vi i Alliansen besök av statssekreterarna. Ett bra besök där dom fick med sig en del frågeställningar som jag hoppas dom tar till sig. Andra dag hade vi mkt intressant information om män och jämställdhet och våld i nära relationer då Carin Götblad, regeringen samordnare mot våld i nära relationer, gjorde en dragning kring detta. Intressant men till viss del ledsamt,sorgligt- här behövs mycket göras på många nivåer! Infogar en bild som visar alla kontakter en kvinna kan behöva när hon utsatts för våld.

Flödesschema

Beredningen fortsatte på spåret kvinnofrid då SKL håller på att skriva ett positionspapper om detta. Fredagen bjöd på 2 studiebesök i Primärvårdsstyrelsens regi, i Sollebrunn och Alingsås (Ängabo). Vi träffade mycket trevlig personal och fick höra om verksamheterna. Vi träffade bla en kvinna som heter Gerd och arbetar som psykolog och som drabbats av en stroke. Att höra om hennes historia (livsöde), hennes kamp och väg tillbaka gjorde mig väldigt berörd. Vilken kvinna och vilken vilja, man var nästa tom men ända upprymd när man gick där ifrån…… Det är väldigt givande att komma ut i “våra” verksamheter för att se hur man har det och för att förstå hur olika det ser ut och fungerar på olika ställen i vår stora region. Detta var “kortversionen” av veckan som gick som avslutas med ett foto på min älskade son Viktor som sprang Göteborgsvarvet (Varmaste på länge) för första gången (den goa killen som likt Stålmannen flyger ur bild är min älskade Viking:)).

Viktor

 

 

Lämna ett svar