Idag har GT publicerat min och Lisbeth Sundén Anderssons insändare ang problemet med överfullt på akuten på Drottning Silvias barnsjukhus.

http://www.expressen.se/gt/ledare/fler-primarvardsjourer-kan-vara-en-losning/

Tidigare gjorde Hälso- sjukvårdsnämnderna i Göteborgs området beställning på primärvårds jour men numera lägger man beställningen direkt till sjukhuset vilket i princip innebär att

primärvårds jour utbudet blir väldigt skralt. Visst kunde fler vårdcentraler ha öppet längre MEN det är naturligtvis förknippat med en kostnad…… Personligen tycker jag att det vore

rimligt att lägga jouråttagandet  utanför den KOK-bok som reglerar vårdvalet och ställa kravet på att alla VC inom ett visst närområde måste samarbeta på den/de jourmottagningar som beställts utifrån

de förutsättningar som finns i just det området.

Lämna ett svar