BIFALL

Förra veckan fick jag bifall i Regionfullmäktige på min (och Anders G Högmarks) motion angående att utreda hur regionen kan samarbeta med Samhall för att hjälpa fler människor att komma i arbete och arbetsgemenskap. Känns oerhört bra att regionen som är en så stor arbetsgivare tar möjligheten att inrätta ett samarbete med Samhall. När man skickar in en motion så går den vidare för beredning och yttrande vid olika “instanser”. Denna motion gick bla via personalutskottet där man först hävdade att ett sådant samarbete/avtal redan fanns!! Detta hade jag naturligtvis redan kollat upp och tack vare idoga arbete av min Moderata kollega Gunilla Levén så fick man krypa till korset och erkänna att det inte fanns något sådant avtal. Motionen blev nu bifallen När den sedan kom till RF hade den även fått ett tilläggs uppdrag dvs “att RS får i uppdrag att i samråd med kommittén för rättighetsfrågor och RUN utreda hur VGR kan samarbeta med Samhall för att hjälpa människor att komma i arbete. Avtalet som tecknades mellan VGR, F-kassan och arbetsförmedlingen inför starten av arbetsmarknadsnoderna kan ligga till grund för utredningen om ett vidgat samarbete där även Samhall ingår”. Hade idag mail kontakt med VD´n för Samhall, Monica Lingegard, för att tacka för de svar jag fått från hennes medarbetare då jag sökt information. Hon skrev att dom följt min motion med spänning och att hon nu personligen hoppades på att få till ett möte med Gert-Inge Andersson (Ordförande RS,S) och Ann-Sofi Lodin (Regiondirektören). Känns så bra, en riktig boost som förhoppningsvis ska leda till att fler människor som står långt ifrån arbetsgemenskapen får möjlighet till ett bättre liv med bättre hälsa.

Lämna ett svar