Besök i Halland

I torsdags (11/4) var delar av den moderata regionstyrelse gruppen på besök i Halmstad, Halland för att träffa våra moderata kolleger Mats Eriksson och Mikaela Waltersson. Mötena har initierats av undertecknad och Lisbeth då vi anser att det är oerhört viktigt med utbyte med våra närmsta grannar. Då Halland införde vårdval före oss (och är på väg med ytterligare) och då Mats är ordförande i SKL´s sjukvårdsdelegation tror vi att vi har mycket att lära av att träffas. Dagen började med en dragning av Inger Ekman, om Personcentrerad vård vilket man kan läsa mer om på www.gpcc.gu.se En mycket bra dragning som ledde till frågor och diskussion.
Vidare fick vi en dragningar om processorienterad cancervård inom regionala cancercentrum väst och syd, vårdval Halland Plus och olika projekt man håller på med tex Trygg hemgång. På det hela en intressant dag med trevliga Moderater. Min förhoppning är att vi träffas igen i september då det ska vara Primärvårdsdagar som ska arrangeras av Halland och Skåne. Vi hoppas då på att få åka till Kristianstad och ta del av ett projekt inom Regional Cancercentrum (RCC) som handlar om Primärvårds patienter där man misstänkter någon cancerdiagnos MEN där man har svårt att “hitta” den vid de första besöken inom primärvården. Vad jag förstår (enligt ett seminarium i Almedalen 2012) så remitteras patienter (från de vårdcentraler som är med i projektet) till RCC där man i princip gör full provtagning för att finna vad som är “fel” på patienten.

Lämna ett svar