Cisternanvisningar……

Då jag är tjänstledig mycket pga mina politiska uppdrag så missade jag en kurs på jobbet. Denna handlade om de förändringar man gjort i det nya regelverket för Cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor (MSBFS 2011:8) Jag har nu spenderat ett par timmar för uppdatering på egen hand och jag kommer att få avlägga ett prov på detta längre fram.
Det finns mycket tekniska krav, lagar och regler runt hur man tillverkar,använder och besiktigar Cisterner. Om man drar paralleller till vården så har vi även där lagar och regler att följa, sådant man som patient inte alltid tänker på men som finns där ändå. Det som inte är “lagreglerat” är det sunda förnuftet vilket är något man både som besiktningsman och politiker ofta får använda och stödja sig mot. Men tyvärr så håller det inte alltid hela vägen, framförallt när det gäller inom sjukvården…..saker som ter sig självklara är inte alltid det. Ta tex en cancersjuk patient som skickas fram och tillbaka i vården och ingen verkar riktigt ha ansvaret för denna patient. Det händer att patienter hamnar mellan stolarna och har man då inte något anhörig som kan ta hand om och strida för en då står man sig ganska slätt. Det sunda förnuftet säger att någon av vårdnivåerna borde ha ansvaret men i verkligheten fungerar det inte alltid så.
Idag skickas många patienter ut från BUP,vuxen psykiatrin till primärvården MEN det är oftast ingen som ansvara för att någon verkligen tar vid på andra sidan…….. Jag menar inte att det är fel är att skicka patienterna till rätt vårdnivå (som det så fint heter:) när så är fallet. Dock så verkar INGEN och NÅGON ta alldeles för mycket utrymme i vården och det är dags att bestämma sig för VEM ingen och någon ska vara.

Lämna ett svar