Ännu en vecka lagd till handlingarna

Haft en intressant vecka med gruppmöte,regionstyrelse,studiebesök,jobb,presidieträff.
Veckans RS var ett sk infoRS vilket var ett av de bättre hitills:) Nevs (National electric vehicle Sweden) kom och gav oss en status uppdatering av deras köp av Saab´s konkurs bo. Spännande att höra om Nevs planer för elbilen. efter det fick vi en dragning av den “benchmarkingrapport” som regionen gjort. Äntligen börjar det hända grejer inom detta område!! Att styra mot kvalitet och jämföra våra sjukhus borde vara en självklarhet men så är icke fallet!!
Intressant att få höra om den jmf man gjort mellan 5 olika operationer som görs på flera av våra sjukhus i regionen. Kostnaden för att utföra tex obesitas operationer kan skilja med 10 000-tals kronor! Dessutom skiljer sig kvalitet och vårdtid!! Bra om man kan hitta standardisering av arbetssätt som både gynnar patienten och kostnaden! Regionala vårdprocesser (medicinska riktlinjer) är en del av den framtida effektiva vården. Dessutom tog man upp vikten av att göra Vårdplanering av patienten FÖRE en planerad operation. Detta är något våra samverkans organ måste ta till sig, vilket vi redan lyft inom ett:)
Veckan har även innefattat studiebesök på Bäckefors sjukhus och vårdcentralen i Ed. Som “stadsbo” är det oerhört värdefullt att få komma ut och se de stora skillnader som finns mellan storstad och småstad. Det är en sak att höra det MEN en annan sak att se det med egna ögon!
Som vice ordförande i Primärvårdsstyrelsen var jag på ett möte med presidierna för regionens sjukhus. Även detta var ett bra möte även om mycket handlade om kritik riktad mot oss, dock känns det som att vi är på rätt väg när man äntligen insett att det är bättre att träffas och prata MED varandra än att prata OM varandra!! Det finns många klurigheter i ett vara en konkurrensutsatt verksamhet. Då är dialog oerhört viktig för att få förståelse för “vår värld” som regleras i Krav och kvalitetsboken, vilket jag misstänker kommer att ta tid…………

 

Lämna ett svar