“Det är fullt. Du får åka hem”

De orden mötte Frida (enligt GP) när hon sökte akut hjälp på BUP i Göteborg.  Det måste vara rent ut sagt för jävligt att bli bemött med dom orden när man brottas med psykisk sjukdom.

Vad är det som håller på att hända med den psykiatriska vården i Västra Götalands Regionen. Jag är trött på “majoritetens” (S,V,MP) fina ord i deras budget varje år!! I flera debatter i regionfullmäktige hävdar man att man prioriterar den psykiska ohälsan bland barn och unga MEN när ska vi börja se att det faktiskt händer något??? Vad jag förstår har trycket på BUP i Göteborg och Södra Bohuslän ökat med 700 personer sedan 2010 (Från 2081 personer). BUP akuten har 8 platser för de svåraste fallen…..vilket ter sig få i mina öron, men vad vet väl jag. De senaste åren har man försökt minska på Barn och ungdomsmedicin, en verksamhet som ofta möter barn och unga med psykiska problem. Om man istället hade ökat resurserna till denna verksamhet så kanske trycket på BUP hade minskat då man hade fått hjälp mycket tidigare. Sedan januari 2012 har vårdcentralerna i VGR ansvar för att möta barn/ungdomar med psykiska besvär och det är nog bra tänkt men det gäller ju även att vårdcentralerna har rätt kompetens för detta. Tack och lov så kommer VGR att från 2015 ställa krav på alla vårdcentraler att man ska tillhandahålla psykolog för de patienter som har behov av psykologinsatser inom primärvårdsnivån. Frågan är bara vem som tar vid när inte vårdcentralen kan hjälpa……..

Varför är ohälsan så utbredd hos barn och unga? I dagsläget har mellan 10-15% av alla ungdomar psykiatriska problem enligt en docent på Göteborgs universitet. Vad är det vi gör fel? En del borde vara vi föräldrar och det samhälle som vi är med och skapar. Vad gör vi för fel med våra barn? Kanske vi borde sluta med att sätta dom på pedestal, sätta dom i främsta rummet (jämt)? Vi borde vara bättre på att samtala om livet…..om både medgång, motgång,livskvalitet och krav,press och stress. Vi borde se till så våra barn blir sedda och då menar jag inte genom att ge dom saker,aktivera dom mm Men med tanke på hur många av oss springer snabbare och snabbare i vårt ständiga jagande efter pengar,uppfyllelse,förverkligande,tränande,socialiserande,shoppande,stressande mm mm så är det svårt för våra barn att springa bredvid i samma tempo! Det är nog så att vi borde hålla mer jämna steg med våra barn och lugna ner tempot mellan stegen. Detta tror jag är en del i ohälsan, sen kommer det tyvärr alltid finnas barn och unga som behöver professionell hjälp och då är det oerhört viktigt att samhället har tillräckliga resurser för att hjälpa dessa i ett så tidigt stadium som möjligt.

Då duger det inte att neka barn/ungdomar akut hjälp på BUP. Det är heller inte okej att stänga 3 psykiatriska mottagningar för vuxna som man nu ska gör på Hisingen, Härryda och i Partille och föra över patienterna till andra mycket större mottagningar. Detta handlar i många fall om oerhört sköra patienter som man nu menar ska sätta sig på en buss eller bil och åka till en avdelningen mycket längre bort och där dom inte känner sig hemma. Jag anser att detta är dåligt ur ett patientperspektiv och risken är mycket stor att samverkan med kommun och primärvård kommer att försämras kraftigt! När personer sedan ger sig in i diskussioner om att dessa patienter ska bli botade, då det nu finns ny forskning blir jag lite fundersam då det tidigare varit tal om att många av dessa patienter kommer att behöva vård och behandling genom hela livet……..

Lämna ett svar